Clicks19
vi.news

Tượng trưng? Hình ảnh tàu Titanic bị đắm ở Vatican

Chính quyền thành phố Vatican lần đầu tiên tổ chức trại hè tháng 7 cho con em của nhân viên Vatican. Nó được gọi là "Estate Ragazzi in Vaticano" (Trại hè thiếu nhi ở Vatican).

Các hoạt động của trại được tổ chức bên trong Hội trường Paul VI, Vườn Vatican và tại các cơ sở thể thao bên trong Vatican.

Trong Hội trường Paul VI, một cầu trượt bằng bóng dưới dạng một con tàu bị đắm được dựng lên với chữ viết trên đó: Titanic.

#newsZatttkqolz