Clicks7.2K
Quas Primas
8

CONFITEOR - Spowiedź powszechna! Jak nam wszystko WYCINAJĄ!!!

Nikt, kto nie zagłębia się choć trochę w historię kościoła, a chociażby w Liturgię Mszy świętej, tej przedsoborowej i tej posoborowej, nie jest wstanie pojąć, jak wielkie zło wyrządzono samemu Kościołowi a także i nam wiernym. Zatrzymam się tylko na samej Spowiedzi powszechnej. Najpierw przypomnę słowa tej POSOBOROWEJ spowiedzi....

„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych,

i was bracia i siostry
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”

Wypowiadając powyższe słowa podczas NOM-u (nowej, posoborowej mszy), nie zdawałam sobie sprawy, że wypowiadam je prawie bezwiednie... Zastanawiałam się tylko czasem, dlaczego ja mam się spowiadać braciom i siostrom??? Zamiast skupić się na tej spowiedzi powszechnej, po wypowiedzeniu słów "i wam bracia i siostry", przyglądałam się dyskretnie ludziom siedzącym obok mnie w ławce i tym, co siedzieli dalej, tym, co stali, siedzieli, klęczeli... Jedni skupieni, drudzy rozkojarzeni, obojętni. Uśmiechnięci, smutni, odświętnie ubrani, Przyglądałam się kobietom w mini spódniczkach, z dekoltem odsłaniającym biust, dziewczynom w spodniach (dżinsach) i umalowanych tak, że aż raziło... Jedni przyszli z niedzielnego obowiązku, inni z potrzeby modlitwy... Coś mnie rozpraszało! Powtarzałam te wyuczone słowa : spowiadam się wam bracia i siostry...., przeto błagam was o wstawiennictwo...., bracia i siostry... W myślach przesuwały się obrazy moich upadków i win...., i to właśnie wam...bracia i siostry - skupieni i rozkojarzeni, uśmiechnięci i smutni, ubrani odświętnie i byle jak.... wyznaję te moje winy... Liczę na waszą modlitwę za mnie, modlitwę wypowiadaną pewnie tak, jak ja - bezwiednie... i bez znaczenia jest, czy jesteście tu z obowiązku, przyzwyczajenia, czy potrzeby modlitwy, bez znaczenia jest to, czy mruczycie coś pod nosem, czy wypowiadacie słowa modlitw wiedząc co wypowiadacie, czy śpiewacie głośno oddając chwałę Bogu, czy zatopieni jesteście w cichej modlitwie a może skupieni obmyślacie plan dzisiejszego popołudnia....
Proszę was wszystkich bracia i siostry !!!

Oooo, jakie zdziwienie i rozdrażnienie na spowiedź w NOM-ie zrobiło na mnie poznanie Mszy w Nadzwyczajnym Rycie Rzymskim... Zresztą nie tylko spowiedź, bo całość Liturgii...
Niesamowite, jak nam wszystko powycinali!!!


Poniżej Spowiedź powszechna odmawiana (po łacinie) ( na klęcząco !) w Mszy świętej tradycyjnej. Mszy, którą Papież PIUS V ustanowił Mszą Wszechczasów. Mszy, której NIKT, absolutnie NIKT i NIGDY nie mógł zakazać!!!
Bogu dzięki, że wraca Ona do naszych kościołów. Jest Jej coraz więcej i coraz większa liczba kapłanów i co bardzo cieszy - młodych kapłanów podejmuje się trudu nauki celebracji najpiękniejszej rzeczy jaka jest po tej stronie nieba.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo, myślą, mową i uczynkiem:( uderzamy się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela
( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła ( wycięte!) ,
wszystkich świętych, i ciebie Ojcze o modlitwę do Pana Boga naszego.

Zauważyliście? - ani razu nie ma zwrotu "bracia i siostry" !!! W centrum jest Bóg, Najświętsza Maryja Zawsze Dziewica, Archaniołowie, święci i kapłan!

Tak..., teraz, odmawiając tę formę spowiedzi nie jestem rozproszona i wiem co wypowiadam i wiem kogo błagam o modlitwę za mnie do Pana Boga.

W mszy tradycyjnej jest osobna spowiedź dla kapłana i tylko kapłan prosi braci ( nie siostry) o modlitwę za niego.
Tak jak my - wierni prosimy kapłana ( i ciebie Ojcze), tak kapłan prosi nas ( i was bracia).

Spowiedź powszechna kapłana - (po łacinie) ( głęboko pochylonego)


Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową i uczynkiem:( Ksiądz uderza się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela ( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła
( wycięte!) ,
wszystkich świętych, i was, bracia, abyście się za mnie modlili do Pana Boga naszego.

Ministrant i wierni proszą za kapłanem.

Niech się zmiłuje nad tobą Bóg wszechmogący, a odpuściwszy ci grzechy twoje, niech cię doprowadzi do żywota wiecznego
kapłan odpowiada - Amen.

Bogu niech będą dzięki za Abp Marcela Lefebvr'e, który tak dzielnie bronił tego, co nieskalane i święte. Dzięki Niemu i kapłanom Bractwa, które założył, wielu z nas ( jeżeli tylko pragną) może przeżyć i doświadczyć tego co jest miłe Bogu a nie tylko ludziom.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY !

*******************************************************************

Część z powyższego zaczerpnęłam z innego bloga...
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Indulgentiam, + absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

Amen.
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam æternam.

Amen.
One more comment from Classicvs_Romanvs_Latinvs
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, …More
Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.
The Last CATHOLIC
Zauważyliście? - ani razu nie ma zwrotu "bracia i siostry" i tak dobrze że nie dodali dopisku i wam starsi bracia i siostry a kto wie może i Kiko już to testuje na swoich wyznawcach
Quas Primas
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
( wycięte!)
, świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową i uczynkiem:( Ksiądz uderza się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo …More
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
( wycięte!)
, świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową i uczynkiem:( Ksiądz uderza się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela ( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła ( wycięte!) , wszystkich świętych, i was, bracia, abyście się za mnie modlili do Pana Boga naszego.
Quas Primas
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo, myślą, mową i uczynkiem:( uderzamy się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka …More
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo, myślą, mową i uczynkiem:( uderzamy się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela ( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła ( wycięte!) , wszystkich świętych, i ciebie Ojcze o modlitwę do Pana Boga naszego.
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych,

i was bracia i siostry
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”

Wypowiadając powyższe słowa podczas NOM-u (nowej, posoborowej mszy), nie …More
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych,

i was bracia i siostry
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”

Wypowiadając powyższe słowa podczas NOM-u (nowej, posoborowej mszy), nie zdawałam sobie sprawy, że wypowiadam je prawie bezwiednie... Zastanawiałam się tylko czasem, dlaczego ja mam się spowiadać braciom i siostrom???
Quas Primas
Nikt, kto nie zagłębia się choć trochę w historię kościoła, a chociażby w Liturgię Mszy świętej, tej przedsoborowej i tej posoborowej, nie jest wstanie pojąć, jak wielkie zło wyrządzono samemu Kościołowi a także i nam wiernym.