Classicvs_Romanvs_Latinvs
Indulgentiam, + absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

Amen.
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam æternam.

Amen.
One more comment from Classicvs_Romanvs_Latinvs
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, …More
Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.
The Last CATHOLIC
Zauważyliście? - ani razu nie ma zwrotu "bracia i siostry" i tak dobrze że nie dodali dopisku i wam starsi bracia i siostry a kto wie może i Kiko już to testuje na swoich wyznawcach
Quas Primas
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
( wycięte!)
, świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową i uczynkiem:( Ksiądz uderza się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo …More
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
( wycięte!)
, świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową i uczynkiem:( Ksiądz uderza się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela ( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła ( wycięte!) , wszystkich świętych, i was, bracia, abyście się za mnie modlili do Pana Boga naszego.
Quas Primas
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo, myślą, mową i uczynkiem:( uderzamy się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka …More
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy( wycięte!), świętemu Michałowi Archaniołowi (wycięte!), świętemu Janowi Chrzcicielowi ( wycięte!), świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi (wycięte!), wszystkim Świętym ( wycięte!) i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo, myślą, mową i uczynkiem:( uderzamy się trzykroć w piersi ) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła ( wycięte!), świętego Jana Chrzciciela ( wycięte!), świętych Apostołów Piotra i Pawła ( wycięte!) , wszystkich świętych, i ciebie Ojcze o modlitwę do Pana Boga naszego.
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych,

i was bracia i siostry
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”

Wypowiadając powyższe słowa podczas NOM-u (nowej, posoborowej mszy), nie …More
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry
że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych,

i was bracia i siostry
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”

Wypowiadając powyższe słowa podczas NOM-u (nowej, posoborowej mszy), nie zdawałam sobie sprawy, że wypowiadam je prawie bezwiednie... Zastanawiałam się tylko czasem, dlaczego ja mam się spowiadać braciom i siostrom???
Quas Primas
Nikt, kto nie zagłębia się choć trochę w historię kościoła, a chociażby w Liturgię Mszy świętej, tej przedsoborowej i tej posoborowej, nie jest wstanie pojąć, jak wielkie zło wyrządzono samemu Kościołowi a także i nam wiernym.