Hanka Kraská
Bazsó-Dombi Attila
A Pro Hungaria Sacra Testvérület önmeghatározása (saját megfogalmazásuk szerint, saját nyilvános forrásukból – ha bárki bármely forrással nem értene egyet, a leendő vitához a forrást fakasztó az illetékes!):
"Közösségünk évekkel ezelőtt katolikus férfiak testvériségeként kezdte meg működését, az értékeihez végsőkig hű, azért küzdeni is hajlandó, harcias kereszténység szellemében, valamint magyar…More
A Pro Hungaria Sacra Testvérület önmeghatározása (saját megfogalmazásuk szerint, saját nyilvános forrásukból – ha bárki bármely forrással nem értene egyet, a leendő vitához a forrást fakasztó az illetékes!):
"Közösségünk évekkel ezelőtt katolikus férfiak testvériségeként kezdte meg működését, az értékeihez végsőkig hű, azért küzdeni is hajlandó, harcias kereszténység szellemében, valamint magyar hazánk lelki és szellemi megújulásának előmozdítás iránt elköteleződve. Időközben az Egyház és a társadalom válsága olyannyira elhatalmasodott, hogy papok és hívek egyaránt érezni, észlelni kezdték: nem elégedhetnek meg a középszerrel. Radikálisnak, egyúttal realistának kell lenni.
(...) Ennek megfelelően alakult át a Pro Hungaria Sacra Testvérület profilja:
A Szent X. Piusz Testvérülethez társult tagként csatlakozó katolikus papok, valamint a velük szoros kapcsolatban álló hívek testvéri közösségévé vált, ahol mindenki a maga életállapotában, a saját körülményei között próbál igaz katolikus keresztényként és elkötelezett magyar hazafiként élni, küzdve Egyházáért, Hazájáért, családjáért, és nem utolsó sorban saját üdvösségéért: egy Szent Magyarországért."
Forrás:
PHS – Pro Hungaria Sacra
Bazsó-Dombi Attila
Kérem szépen ne pontosítson, mert ez a szó szerint idézett forrás az illetékesek saját megfogalmazásában:
"A Pro Hungaria Sacra papjai a Szent X. Piusz Papi Testvérülettel közösen dolgoznak azon, hogy az Egyház válságából minél több magyar embert bevezessenek az igaz hit, a 2000 éves hagyomány kincsestárába."
Bianca Donna
Önnek igaza van atya, ők ezt állítják...
Bianca Donna
Pontosítsunk: az FSSPX-re támaszkodva