00:55
Clicks5.5K
Ksiądz Robak
211
Przykład profanacji podczas Komunii Świętej udzielanej na rękę. Przykład profanacji podczas Komunii Świętej udzielanej na rękę.More
Przykład profanacji podczas Komunii Świętej udzielanej na rękę.

Przykład profanacji podczas Komunii Świętej udzielanej na rękę.
renia.deja shares this
12
-FILMY-ŚWIADECTWA-

Kolumbia świadectwo dla świata
Ksiądz Robak
@Pagob co oznacza w KK masowym? A jest jakiś inny? "wierzę w jeden, swięty, powszechny i apostolski Kościół."
Pagob
Jak ktoś chce sprofanować Ciało Pańskie, to z ust też wyciągnie... Ale fakt, ten sposób udzielania Komunii jest "lekkomyślny" w KK masowym...
stanislawp
Spróbujcie pogańskim machometanom nakazać modlić się w kierunku innym niz Mekka!
Ciekawe jak długo taki Immam by pociągnął w parafii?
stanislawp
Sprawa odwrócenia kapłana tyłem do Tarbenakulum jest wielkiego znaczenia!
Kościoły były budowane z Ołtarzem na Wschód.
Kapłan nie tylko ustawił się w ten sposób tyłem do Tabernakulum, tyłem do krzyża na starym Ołtarzu ale właśnie tyłem do kierunku Wschodniego.
Stanął twarzą do publiczności i twarzą na Zachód.
Po usunięciu Krzyża z Ołtarzyka-stolika na Novus Ordus Mass tak jak ma to miejsce w …More
Sprawa odwrócenia kapłana tyłem do Tarbenakulum jest wielkiego znaczenia!
Kościoły były budowane z Ołtarzem na Wschód.
Kapłan nie tylko ustawił się w ten sposób tyłem do Tabernakulum, tyłem do krzyża na starym Ołtarzu ale właśnie tyłem do kierunku Wschodniego.
Stanął twarzą do publiczności i twarzą na Zachód.
Po usunięciu Krzyża z Ołtarzyka-stolika na Novus Ordus Mass tak jak ma to miejsce w polskim kościele w Ottawie, kapłan nie skupia swej uwagi na Jezusie ukrzyżowanym a jedynie na paniach z pierwszych ławek.
Za kazdym pokłonem do publicznośźci jego zadek idzie w kierunku Tabernakulum (jeśli tam jeszcze w centrum z tyłu na Wschodzie istnieje) i zadkiem do kierunku Wschodniego!
Obraza Boga, chamstwo i herezja!
Szatan osiągnął wielkie owioce w dziele wyniszczania Chwały Bożej poprzez działania świadome i nieświadome proboszczów i wikarych!
One more comment from stanislawp
stanislawp
Handkomunia jest sprzeczna z nauczaniem KK i nauczanie o Komunii na rękę jest prawnie zakazane w KK.
Za nauczanie i rozszerzanie tego procederu spada grzech ciężki kto tak naucza.
Takie jest prawo i jawnogrzeszników jawnie nauczajacych i podstępnie wymuszających pozycję stojącą i na rękę jest bez liku w czasach obecnych.
Zgaduję że proboszczowie z tego się nie spowiadają pozostając w grzechu i …More
Handkomunia jest sprzeczna z nauczaniem KK i nauczanie o Komunii na rękę jest prawnie zakazane w KK.
Za nauczanie i rozszerzanie tego procederu spada grzech ciężki kto tak naucza.
Takie jest prawo i jawnogrzeszników jawnie nauczajacych i podstępnie wymuszających pozycję stojącą i na rękę jest bez liku w czasach obecnych.
Zgaduję że proboszczowie z tego się nie spowiadają pozostając w grzechu i sprawując niegodnie Eucharystię.
Ot jeden z tysięcy przykładówe polskich kapłanów głoszacych nauki sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Papieza.
Ojcowie Oblaci Maryji Niepokalanej w Kanadzie.
tutaj Toronto GT kłamstwa schizma i herezje 15 września 2013
gloria.tv/post/6gUgViFMCUXmAc7AiFcR7Jdfd
Ksiądz Robak
Apologetycy na rzecz przyjmowania Komunii na rękę przywołują argument uznawany przez nich za niekwestionowany, dla uzasadnienia tej innowacji, a mianowicie twierdzenie, iż taka była praktyka w pierwotnym Kościele. Upraszczając, mówią oni: "To musi być lepsze, ponieważ jest starsze". Argument ten jest całkowicie fałszywy i z największą mocą był potępiony przez papieża Piusa XII, co wykażemy …More
Apologetycy na rzecz przyjmowania Komunii na rękę przywołują argument uznawany przez nich za niekwestionowany, dla uzasadnienia tej innowacji, a mianowicie twierdzenie, iż taka była praktyka w pierwotnym Kościele. Upraszczając, mówią oni: "To musi być lepsze, ponieważ jest starsze". Argument ten jest całkowicie fałszywy i z największą mocą był potępiony przez papieża Piusa XII, co wykażemy poniżej. Osoby pragnące zachowania tradycyjnej praktyki winny skoncentrować się na wykazywaniu fałszywości tego argumentu, a nie zbaczać na dyskusje typu czy praktyka Komunii na rękę kiedykolwiek była powszechna, jak długo trwała, na ile oryginalne są przytaczane teksty dowodzące, iż była ona kiedyś zwyczajem, a także o przyczynach jej zniesienia na rzecz Komunii na język dla świeckich. Tradycjonalistów oskarża się czasami o głoszenie statycznej koncepcji Wiary, jako przeciwieństwa rozwoju. Z drugiej strony, to właśnie liberałowie ignorują rozwój liturgii i doktryny, który nastąpił z inspiracji Ducha Świętego. Najlepszą odpowiedź dla współczesnych liturgicznych i doktrynalnych innowatorów znajdujemy u kard. Newman'a w The Deuelopment of Christian Doctrine (Rozwój Doktryny chrześcijańskiej). W książce tej wielki Kardynał ukazuje nam, juk naturalnym i nieuniknionym był rozwój w każdym aspekcie życia Kościoła. Pierwsi chrześcijanie wciąż jeszcze uczęszczali do synagog i w wielu przypadkach, przestrzegali żydowskich przepisów postnych. Wieki minęły zanim prawdziwa natura Trójcy Świętej oraz boska natura Chrystusa zostały w pełni wyjaśnione. Formy kultu Bożego stosowane w czasach prześladowań zupełnie nie były już adekwatne w momencie, gdy chrześcijanie wyszli z katakumb i pobudowali wielkie bazyliki. Podobnie jak w przypadku innych doktryn, nigdy nie zaprzeczając temu, w co uprzednio wierzono, natura Ofiary Mszy św. i Rzeczywistej Obecności Naszego Pana w Eucharystii stawała się coraz bardziej wyraźna, co miało swoje odbicie w liturgii. Zgodnie z zasadą Lex orandi, lex credendi (jaka modlitwa, taka wiara), sposób w jaki Kościół wyznaje wiarę odzwierciedla to, w co wierzy. Kardynał Newman słusznie zauważa, iż "taki rozwój doktryny, który idzie w kierunku przeciwnym, niż rozwój, który ją poprzedził, nie jest rzeczywistym rozwojem, lecz zepsuciem; a również, to co jest zepsuciem działa jako niezdrowy element przeciwko temu, co jest słuszne". Trudno wyobrazić sobie bardziej trafne określenie natury i konsekwencji wstecznego rozwoju, który nastąpił wraz z wprowadzeniem Komunii na rękę. Co więcej, tej konkretnej innowacji, wraz z większością zmian liturgicznych wprowadzonych po Soborze Watykańskim II, nie można pogodzić z wiarą, że Duch Święty mieszka w Kościele i Go prowadzi. Jeżeli argumenty na rzecz Komunii na rękę i innych zmian liturgicznych są ważne, to najwyraźniej Duch Święty nie prowadził Kościoła przez z górą ponad 1000 lat. Najwyraźniej musiał być albo nieobecny, albo obojętny aż do czasów reformatorów protestanckich z XVI wieku, którzy przeprowadzili te same reformy, co wprowadzają neo-protestanci dzisiejszego Kościoła. Będziemy dowodzi poniżej, że, podobnie jak reformatorzy protestanccy wprowadzili Komunię na rękę, aby zaprzeczyć wierze w katolickie kapłaństwo i Rzeczywistą Obecność, zachowanie Komunii na język stało się kłopotliwą przeszkodą dla ekumenizmu od czasów Soboru Watykańskiego II. Ci, którzy dziś niszczą Ryt Rzymski, są przeciwni praktycznie każdemu aspektowi sposobu sprawowania Mszy św. używanego przez katolików obrządku łacińskiego przed Soborem. Jeżeli oni mają rację, to całkiem niepojętym wydaje się, iż Duch Święty prowadził papieży ostatniego tysiąca lat, pozwalając im na wprowadzenie szkodliwych form wyznania. A skoro Duch Święty nie kierował Kościołem przez ponad milenium, to całkiem jasne, iż nie jesteśmy jedynym prawdziwym Kościołem. Liberałowie odpowiadają czasami, iż to, co było właściwe aż do połowy tego stulecia, nie jest już dzisiaj adekwatne, gdyż mamy obecnie do czynienia z nowoczesnym człowiekiem, z humanizmem nadchodzącej ery, z dojrzałym katolicyzmem. W swojej książce The Devastated Vineyard (Spustoszona winnica) Dietrich von Hildebrand pokazuje w sposób przekonywujący, iż tak zwany "nowoczesny człowiek" jest mitem, stworzonym przez socjologów, że w istocie swej natury, w swych podstawowych potrzebach, pragnieniach, postawach, współczesny człowiek nie różni się od swych poprzedników z minionych wieków. Natura ludzka się nie zmienia.
Slawek
JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

O poranku Kajfasz zarządził, żeby Mnie zaprowadzono przed Piłata na ogłoszenie wyroku śmierci. Piłat wypytywał Mnie, pragnął bowiem znaleźć jakiś powód, żeby Mnie skazać, ale jednocześnie zadręczała go świadomość i odczuwał wielki strach przed niesprawiedliwością, jaką zamierzał popełnić. W końcu znalazł wykręt i rozkazał, aby Mnie zabrano do Heroda.
Piłat dokładnie …More
JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

O poranku Kajfasz zarządził, żeby Mnie zaprowadzono przed Piłata na ogłoszenie wyroku śmierci. Piłat wypytywał Mnie, pragnął bowiem znaleźć jakiś powód, żeby Mnie skazać, ale jednocześnie zadręczała go świadomość i odczuwał wielki strach przed niesprawiedliwością, jaką zamierzał popełnić. W końcu znalazł wykręt i rozkazał, aby Mnie zabrano do Heroda.
Piłat dokładnie odzwierciedla dusze, które czują poruszenie łaski, a zarazem swoich namiętności, opanowane są potrzebą uznania w oczach ludzi, zaślepione miłością własną i strachem przed wyśmianiem. Dusze te sprawiają że łaska przemija.
Nie odpowiedziałem na pytania Piłata. Jedynie, kiedy Mnie zapytał: „Czy Ty jesteś królem żydowskim...?" - wtedy z powagą i doniosłością odpowiedziałem: „Jak rzekłeś! Jestem Królem, ale moje królestwo nie jest z tego świata.”. Tymi słowami chciałem nauczyć wiele dusz, że gdy pojawia się okazja do zniesienia cierpienia czy poniżenia, którego można by łatwo uniknąć, mają odpowiadać wspaniałomyślnie: Moje królestwo nie jest z tego świata, to znaczy, że nie szukam uznania u ludzi. Nie tutaj jest moja Ojczyzna. Odpocznę w tej, która jest nią naprawdę. A teraz mam odwagę do wypełnienia mojego obowiązku bez zważania na opinię świata. To, na czym mi zależy, to nie jest wasz szacunek, lecz podążanie za głosem łaski, gaszącej porywy natury. Jeśli nie jestem w stanie zwyciężyć sam, poproszę o siły i radę, gdyż w wielu momentach, namiętności i nadmierna miłość własna - zaślepiają duszę i popychają ją do czynienia zła.
Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię św. na rękę - świętokradzkie dzieło szatana!
Jak można patrzeć na Mnie w tym morzu bólu i goryczy, a serce mieć nieporuszone współczuciem? To jednak nie kaci mają Mnie pocieszać, ale wy, dusze wybrane, macie Mi przynosić ulgę w bólu. Kontemplujcie Moje Rany i rozglądnijcie się, czy jest ktoś, kto wycierpiał tyle, co Ja, aby okazać wam miłość.

✍️ Catalina Rivas
MĘKA PAŃSKA
alica32
Przykład profanacji podczas Komunii Świętej udzielanej na rękę.
Anty_modernista 2014-01-22 21:10:15
A kto wprowadził handkomunię?
---------------------------------------------------------
no właśnie kto wprowadził handkomunię , kto pierwszy usunął balaski w KK.Pewnie już się w piekle smaży 🤮
dobrzynski
Anty_modernista
A kto wprowadził handkomunię?

Chrześcijanie pierwszych wieków. 🙂
andromeda421
No i kto za to odpowiada
Wolnyczlowiek
Pewno satanisci potrzebowali Ciala Pana Jezusa do bluznierczej profanacji ... 🤨 🙏