Clicks46
gloria24
KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ LUISTER! DIT BERICHT MOET NAAR DE VRIJMETSELARIJ IN DE KERK EN IN DE WERELD WORDEN GESTUURD. IK ZIE JULLIE ALS SLUWE WOLVEN DIE DE KUDDE SCHAPEN ZIJN BINNENGE…More
KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ LUISTER! DIT BERICHT MOET NAAR DE VRIJMETSELARIJ IN DE KERK EN IN DE WERELD WORDEN GESTUURD.
IK ZIE JULLIE ALS SLUWE WOLVEN DIE DE KUDDE SCHAPEN ZIJN BINNENGEVALLEN EN DIE ZO ZEKER ZIJN VAN HUN VERACHTELIJKE PLAN.

LUISTER GOED NAAR DE BISSCHOP DIE IN DE APOSTOLISCHE HOOFDSTAD ZIT. WE HERINNEREN ONS NOG HOE U AAN DE MACHT KWAM EN OP DE HEILIGE DONDERDAG 2013 ONTHEILIGDE U DE LITURGIEËN VAN DE HEILIGE DONDERDAG DOOR DE BENEN VAN DE VROUWEN TE WASSEN. HIER IS EEN UITTREKSEL VAN DHR. JESSE'S ORECAST VAN 14 MAART 2013:
"Tijdens de Heilige Week zal er een bijzondere belediging zijn die aan Mijn Heilige Naam zal worden toegebracht door mij te proberen te ontheiligen. Dit afschuwelijke gebaar tijdens de Goede Week zal worden gezien door hen die hun ogen open hebben en het zal een van de tekenen zijn waardoor u weet dat deze bedrieger die op de troon zit in Mijn Kerk op aarde niet van mij komt", en "Vergeet niet dat zij die trots hun nederigheid dragen, zich schuldig maken aan zondige trots. Trots is zonde.

DE KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ EN UW LEIDER, FRANCIS
SLUCHING!

ER KOMT EEN "WAARSCHUWING" VOOR DE HELE WERELD EN VOOR U OM U TE BEKEREN, MAAR ALS U TEGEN DE HEILIGE GEEST IN HANDELT, KUNT U NIET GERED WORDEN ZOALS DE WARE KATHOLIEKE KERK HEEFT GELEERD. JE ZULT ZIEN WAT JE DOET MET MIJN HEER JEZUS CHRISTUS EN MIJN GODSVADER. HET ZAL JE BANG MAKEN, MAAR HET ZAL TE LAAT ZIJN VOOR JE VADER IS SATAN ZELF, HET BEEST VAN DE AANBIDDING. EN JE BENT NIET BANG OM DE OUDE SLANG TE AANBIDDEN IN DE VATICAANSTAD, DE HOOFDSTAD VAN DE PIRAAT.
LUISTER GOED NAAR DE KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ!
JE WEET DAT JE MAN DIE OP DE TROON ZIT DEZE PLEK NIET VERDIENT ZOALS MEN ZEGT. JE WEET DAT DE OPPERGOD DE LAATSTE DAGEN TOT DE MAN SPREEKT. JE KENT DE BOODSCHAP VAN GOD EN JE BENT NOG STEEDS NIET BANG VOOR GOD. DE STERKE PENALTIJEN TOT JE DAT ZAL WORDEN OPGENOMEN TOT DE BEHANDELING VAN ZIJN KATHOLISCHE BOEK ALS DE PENEL OP ALLE VOLWASSEN VAN BORROUWT die IN DE BEHANDELING ZIJN GEBRUIKT. HOE ARM JE BENT! DUIZEND KEER ARM! JE WILT DE HEILIGE KERK EN DE REDDER VAN JEZUS CHRISTUS VERNIETIGEN. JE WILT HET PLAN VAN JE VOORMALIGE LEIDER VAN DE XIX EEUW VOORTZETTEN - "PICCOLO TIGRE". ALLEEN MENSEN DIE IN DE MACHT VAN DE DUIVEL ZIJN, KUNNEN TEGEN DE OPPERSTE GOD HANDELEN. WE WETEN DAT ONZE GOD HET TOESTAAT OM DE HEILIGE KERK TE ZUIVEREN VAN ZOALS JULLIE, ZODAT DE KERK DE VOLHEID VAN ZUIVERHEID EN LIEFDE IN HET KOMENDE KONINKRIJK VAN GOD ZAL BEZETTEN.

LUISTER NAAR DE KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ!
ALS HET NOG NIET TE LAAT IS, GA DAN ZO SNEL MOGELIJK WEG. GA VAN JULLIE DUIVELSE PAD AF. ZELFS JE ZOON, DEGENE WAAR JE OP WACHT, ZAL JE NIET HELPEN. HIJ IS JE BROER, WANT JE ZOEKT BROEDERSCHAP IN EEN RELIGIE DIE NIET GEOPENBAARD IS EN GECREËERD IS IN DE GEEST VAN JE BROER, DE ANTICHRIST. WEET GIJ, SLUWE WOLVEN, EN UW ANTICHRIST ZAL ALS STOF MET U WORDEN WEGGEVEEGD OP DE DAG DAT ONZE JEZUS CHRISTUS TERUGKEERT. ARME MENSEN, JULLIE ZIJN AL DIE JAREN BEDROGEN DOOR DE ANDERE MASSA'S VAN DE WERELD, OM DE KERK VAN BINNENUIT TE VERNIETIGEN. IK ZEG HET JE NOG EENS! ZELFS JE ANTI-CHRIST, DIE JE GEBOREN EN VERBORGEN HEBT, ZAL JE NIET HELPEN! JE WACHT ONGEDULDIG OP HEM OM ZIJN KROON OP HET VATICAAN TE ZETTEN. HIJ ZAL SNEL VOOR JE KOMEN OM JE NAAR JE VADER TE BRENGEN, SATAN. ZOALS JULLIE ZELF WETEN, HEBBEN JULLIE JE VADER SATAN, DE VADER VAN DE LEUGEN EN DE DOOD, EN WIJ HEBBEN EEN HEMELSE VADER, EEN GOD VAN HET LICHT EN EEN GOD VAN HET EEUWIGE LEVEN. EN U BENT ZO BLIND VOOR HAAT, DAT U WILT DAT ANDERE WARE GELOVIGEN NAAR DE HEL WORDEN GETROKKEN. IK ZAG JE VALSE PAUS VOORDAT HIJ WERD GEKOZEN IN HET VATICAAN. HET WAS EEN PROFETISCHE DROOM: ER KOMT EEN "VALSE PROFEET" AAN. HIJ ZAG ER HETZELFDE UIT EN DE STIJL VAN LOPEN ALS NU EN OP DE TWEEDE DAG DAT HIJ TOT PAUS WERD VERKOZEN. AL VOOR 2013 WAARSCHUWDE DE HEER GOD ONS DAT DE BEDRIEGER IN HET VATICAAN KOMT. IK ZAG HEM OOK IN EEN PROFETISCHE DROOM TOEN HIJ OP HET ALTAAR STOND EN DE HEILIGE HOSTIE OP DE VLOER VAN HET ALTAAR LAG EN ER WERD GEZEGD DAT DE HEILIGE HOSTIE ONTHEILIGD ZOU WORDEN. TOEN KWAM ER EEN MYSTERIEUZE VROUW IN EEN KAP OP HAAR HOOFD UIT DE MENIGTE MENSEN DAAR IN DE KERK EN GING NAAR HET ALTAAR. IK ZAG ZIJN "VALSE PAUS" IN ANDERE DROMEN TERWIJL HIJ GELD UITDEELDE AAN DE GELOVIGEN DIE ZICH IN DE KERK VERZAMELDEN OMDAT ZE GEEN KLEINGELD OP HET DIENBLAD HADDEN. ZE WAREN ENGELS EN HIJ GAF ZE ELK EEN POND. HET WAS IN DE BASILIEK VAN HET VATICAAN. IK ZAG HEM ZITTEN ALS IN EEN UNIVERSITEITSZAAL EN HIJ WAS KAAL OP ZIJN HOOFD.

O...KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ WE KENNEN UW PLAN EN ACTIES.
IK HEB IN DE PROFETISCHE DROOM VAN JE VADER UIT DE AANBIDDING EN JE ZOON VAN DE VERDOEMENIS GEZIEN. ZE WAREN VOL HAAT EN HUN TIJD LOOPT TEN EINDE, WANT HET KONINKRIJK VAN GOD KOMT ERAAN! GIJ WILT DE KONING VAN JEZUS CHRISTUS NIET, MAAR ALLEEN DE SCEPTER VAN DE KONING VAN JEZUS STELEN. UW VALSE LEER, DIE U IN DE KERK WILT BRENGEN, ZAL ZEKER NIET WORDEN GEACCEPTEERD, DUS HELP ONS GOD! IK ZEG U NOGMAALS...

FRANCIS, GEEF JEZELF AAN!
KARDINALEN ZANI, DRAAI JE OM!
EN ANDERE LEDEN VAN DE KERKELIJKE VRIJMETSELARIJ IN HET VATICAAN EN IN DE WERELD, BEKEER JE!

NIEMAND ZAL VOOR DE MAJESTEIT VAN GOD STAAN, DIE ZICH TEGEN DE GOD IN DE ENIGE DRIE VERZET. NIKT. HIJ DIE DE HEER VAN ONZE JEZUS CHRISTUS NIET WIL EN TEGEN GOD IS, ZAL NAAR DE HEL WORDEN GEËXECUTEERD, NET ZOALS LUCIFER ZELF DOOR MICHAEL DE AARTSENGEL WERD GEËXECUTEERD.

BEKEER JE DUS TOT DE VRIJMETSELARIJ VAN DE KERK VOORDAT DE HEILIGE MICHAEL DE AARTSENGEL MET EEN ZWAARD VOL GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOOR JE STAAT.