Weronika....S
W obecnym czasie świat zawraca się zdecydowanie z drogi zbawienia.
Ludzie, nawet zewnętrznie, ukrywają swe podobieństwo do Chrystusa i Matki Bożej poprzez maski.