Najprościej -ks . Jacek Bałemba

28 października 2022 ·

Katolik – duchowny i świecki – ma obowiązek związać się wyłącznie z kultem katolickim (nie: reformowanym).
Katolik – duchowny i świecki – ma obowiązek związać się wyłącznie z wiarą katolicką (nie: reformowaną).
Nic nadzwyczajnego.
Po prostu obowiązek.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com

actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.