Clicks1.5K

Trybalizm! Satanistyczne duszpasterstwo misyjne!

Na Misje trafiają marksistowscy misjonarze, którzy tubylców utwierdzają w ich pogaństwie i profanują Kościół i Liturgię!

To co wyprawiają współcześni Misjonarze w Krajach Misyjnych głównie w Ameryce Południowej, Środkowej i Afryce woła o pomstę do Nieba!

Msza Święta jest profanowana i plugawiona przez marksistowskich ,,Biskupów" misjonarzy, którzy do liturgii kościelnej wprowadzają pogańskich bożków (czyli demonów). Przez te praktyki sprawowane w Kościele Katolickim, czci się szatana i bezcześci się Święte Miejsce, a sprawowana tak liturgia jest po prostu świętokradztwem, przestępstwem i zbrodnią. Prawdziwie wierni Katolicy cierpią ogromny ból i boją się iść do Kościoła, aby nie stać się uczestnikami tych okropności.

I tak na przykład w Katedrze Sao Paulo w Brazylii Arcybiskup Ks. Kardynał Paulo Evaristo Arns (zmarł 14 grudnia 2016 r.)w czasie Mszy Św.(?),koncelebrowanej przez 33 Biskupów, śpiewał wraz z ludem nowe Credo, wyznając wiarę w pogańskiego bożka,, tupa'', ku uciesze gawiedzi i zgorszeniu i bólowi wielu pobożnych Katolików.
Wspomniana Msza Św.(?) Nie rozpoczęła się w ,,Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", ale w ,, imię ojca wszystkich ludów, maira wszystkiego i wzniosłego tupa. (maira i tupa są miejscowymi bożkami). Podany przykład nie jest odosobniony ani marginalny jest to nagminne działanie stosowane na szeroką skalę polegające tym, aby w imię ,,ewangelizacji" i ,,ekumenizmu'' wprowadzać do Mszy Św. stare zapomniane bożki plemion indiańskich. Te starożytne wierzenia pogańskie różnych plemion wciela się do oficjalnej nauki Kościoła niszcząc wiarę Katolicką pod pretekstem ,,uszanowania wartości kulturalnych" starych szczepów pogańskich.

Autorem tych nowości jest hiszpański komunistyczny biskup Casaldaliga, który w swoim herbie zamiast Krzyża ma sierp i młot.
Nowo pojęte ,,duszpasterstwo", wprowadza heretycką zasadę, że Objawienie nie jest zakończone. Jest to sprzeczne z nauką Kościoła wyrażoną na wielu Soborach. Wbrew tradycyjnej i niezmiennej nauce Kościoła głoszą, że Duch Święty jest obecny wszędzie a więc i w religiach pogańskich i pod jego natchnieniem, każdy człowiek dochodzi do poznania całkowitej prawdy. W ten sposób neguje się, że nauka Jezusa Chrystusa jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Błędnie interpretuje się też przesłanie II Soboru Watykańskiego, o ,,wolności religijnej" i naucza, że wszystkie religie mają tę samą wartość, pomijając starą zasadę, że ,, poza Kościołem zbawienia nie ma".

Większość Biskupów Ameryki Łacińskiej uważa, że Wiara Chrześcijańska powinna być otwarta na nowe religie i wierzenia i należy włączać je w skład Credo. Utrzymują oni, że Chrześcijanin powinien uczyć się od pogan nie tylko moralności, ale i wiary i przyjmować od pogan wszelkie pojęcie o bogu. Tym sposobem myślenia dochodzą do wniosku, że to poganie powinni być nauczycielami Katolików.

Ci modernistyczni Biskupi zachwyceni są życiem Indian we wspólnotach, gdzie nie ma małżeństwa ani rodziny, gdzie w nagości przeżywa się wszelkie wynaturzenie i wyuzdanie seksualne. I ten właśnie zachwyt nad zwierzęcością życia barbarzyńskich plemion znajduje pełny wyraz w liturgii mszalnej (?).

Takie życie, barbarzyńsko-pogańskie uważa się za stan doskonałości i stawia się go jako wzór dla Katolika.

...Żyłem w czystej nagości, pląsając, tańcząc,miłując, płodząc, wzrastając w czystej nagości życia...

Natomiast używanie odzienia ta liturgia (?) uważa za hipokryzję. Także przez tę liturgię dzisiejsza hierarchia Kościoła w Brazylii (koncelebrowało 34 biskupów) potępia cztery wieki pracy misyjnej Kościoła:...A myśmy cię dziesiątkowali, zwiastuni śmierci, misjonarze Nicości.

Czy nie są to hańbiące słowa i bezczelne oszczerstwa dzisiejszych ,,Biskupów"marksistów o swoich poprzednikach? Którzy swoją pracą misyjną pomagali tym biednym ludziom, uczyli ich prawdziwej Wiary w Jedynego Boga i często oddawali swoje życie, niejednokrotnie w męczeństwie.


Najgorsze jest to, że ta garstka ,,biskupów" marksistów usprawiedliwia swoje duszpasterstwo(?) liturgię(?) zarządzeniami samego episkopatu brazylijskiego powołując się na dokument ,,zarządzenie w sprawie Mszy grup ludowych'' , który to dokument zachęca do uludowienia całej Liturgii Mszalnej i upoważnia do usunięcia wielu tekstów oficjalnych
( Credo, Gloria itp.) i zastępowania ich elementami kultury ludowej, które w wypadku Indian-dzikusów są pogańskimi.

Po trzykroć biada dla tych Biskupów, którzy bezczeszczą Liturgię Świętą i utwierdzają biednych nieświadomych Indian w ich pogaństwie! Czy wiedzą oni jaka ich czeka za to,,nagroda"? Lepiej byłoby dla nich gdyby się, w ogóle nie narodzili, albo zawiesili sobie kamień młyński do szyi i rzucili go w morze.
Panie Jezu wypleń tę szatańską zarazę z Twojego Kościoła Świętego, żeby się nie rozrastała jak kąkol.

Módlmy się za tych marksistowskich misjonarzy, aby się opamiętali, gdyż w przeciwnym razie będą wrzuceni do jeziora ognia, wraz ze wszystkimi demonami, którym służą.


żródło: Źródła współczesnego ekumenizmu i Trybalizm. Ks. Michał Poradowski
pielgrzym55
To jest właśnie właściwa interpretacja SWII. Po to on był, aby zamienić Kościół w synagogę szatana.
V.R.S.
Przykład poszedł z góry. Dobrze że zaczęła Pani czytać ks. Poradowskiego.
Weronika....S
To poganizacja Kościoła. We współczesnym Kościele Katolickim przeważa kult biologizmu i materializmu, promowany przez kapłanów wszystkich szczebli. Nadprzyrodzoność jest wręcz traktowana jako ,,persona non grata,, jako niegodna rozumnego człowieka XXI wieku. Człowiek bez maski w kościele, to jakby jakieś zacofane indywiduum.