Trybalizm! Satanistyczne duszpasterstwo misyjne!

Na Misje trafiają marksistowscy misjonarze, którzy tubylców utwierdzają w ich pogaństwie i profanują Kościół i Liturgię! To co wyprawiają współcześni Misjonarze w Krajach Misyjnych głównie w Ameryce …
pielgrzym55
To jest właśnie właściwa interpretacja SWII. Po to on był, aby zamienić Kościół w synagogę szatana.
V.R.S.
Przykład poszedł z góry. Dobrze że zaczęła Pani czytać ks. Poradowskiego.
Weronika....S
To poganizacja Kościoła. We współczesnym Kościele Katolickim przeważa kult biologizmu i materializmu, promowany przez kapłanów wszystkich szczebli. Nadprzyrodzoność jest wręcz traktowana jako ,,persona non grata,, jako niegodna rozumnego człowieka XXI wieku. Człowiek bez maski w kościele, to jakby jakieś zacofane indywiduum.