Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks94
ľubica
1

OTVORENÝ LIST PREMIÉROVI

Vážený pán premiér,

Po zvážení všetkých okolností ohrozenia zdravia mojich detí, príbuzných a
seniorov v spoločnej domácnosti, si Vás úprimne dovolím informovať, že
na testovanie do infekčných ohnísk (centier) nepôjdem ani ja, ani moje
deti. Aj vzhľadom k tomu, že jedno z mojich detí má menej ako 2 roky a
druhé má diagnostikované autoimunitné ochorenie. Ísť sa testovať do
infekčného prostredia znamená, že by som priamo ohrozil ich zdravie a
život. Vyše 6 mesiacov ich úspešne chránim pred zavlečením Covid 19 do
našej rodiny a Vaše verejné testovanie je najvyšším možným ohrozením
zdravia.

Všetky odberové miestnosti (miesta) by mali mať status
„biohazard“, keďže sa tam bude pracovať s infekčným materiálom od
tisícok ľudí a hygienici Vám povedia, že s každou biologickou vzorkou je
potrebné pracovať ako keby bola infekčná. Prakticky je nemožné po
každom „pacientovi“ po testovaní vykonať tzv. radikálnu dezinfekciu
prostredia, vrátane vzduchu germicídnym žiarením.


Z tohto titulu som nadobudol reálne názor, že zo strany štátu nebude zabezpečenéneinfekčné prostredie pre odber mňa, rodinných príslušníkov a detí.
Zároveň si myslím, že ohrozujete zdravie všetkých občanov Slovenska,
pretože sa nedobrovoľne môžu infikovať ľudia, ktorí majú svoje vlastné
diagnózy napr. kardiologického charakteru, diabetes, či iné, ktoré môžu
pri kombinácii s vírusom C-19 skomplikovať ich zdravotný stav.

Z týchto dôvodov na Vás podávam zajtra trestné oznámenie za všeobecné ohrozenie obyvateľstva v zmysle § 284 Trestného zákona a súčinne za zneužitie právomoci verejného činiteľa, keďže ste prekročili právomoci predsedu vlády SR a aktivizovali ste OS SR, čo nie je vaše právo v núdzovom čase, ktorý bol vyhlásený. Podstatu trestného činu všeobecného ohrozenia v zmysle § 284 Trestného zákona spáchate spôsobením všeobecného nebezpečenstva, alebo zvýšením všeobecného nebezpečenstva.S pozdravom vyštudovaný aplikovaný biológ a genetik.

Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

jelen.blog.pravda.sk/…0/21/otvoreny-list-premierovi/