Clicks37
vi.news

Cựu Benedict XVI tấn công Giáo hội Đức ly khai

Các văn bản chính thức của Giáo hội Đức được viết bởi những người "mà đức tin chỉ liên quan đến công việc".

Benedict XVI nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với Herder Korrespondenz người Đức chống Công giáo sẽ sớm được xuất bản. Ông nói thêm: "Chừng nào chỉ có văn phòng, chứ không phải trái tim và tinh thần, nói trong các văn bản chính thức của giáo hội, thì cuộc di cư khỏi thế giới của đức tin sẽ tiếp tục kéo dài." Benedict mong đợi "từ những người nói cho Giáo hội một chứng từ cá nhân thực sự về đức tin".

Ông cũng nhìn thấy một vấn đề trong diaconia của giáo hội ở Đức: “Trong các tổ chức của Giáo hội - bệnh viện, trường học, Caritas - nhiều người tham gia vào các vị trí quyết định, những người không chia sẻ sứ mệnh bên trong của Giáo hội và do đó thường che khuất chứng tá của tổ chức này. "

Trong bối cảnh này, ông đề cập đến "sự phi hóa thế giới" (Entweltlichung), mà ông đã đề cập trong bài phát biểu tại Freiburg vào cuối chuyến thăm Đức năm 2011 - nhưng không kèm theo lời nói với hành động. Năm 2011, ông nói: "Để hoàn thành sứ mệnh thực sự của mình, Giáo hội phải luôn nỗ lực để tách mình ra khỏi sự trần tục của thế giới."

Giờ đây, ông nói thêm: "Từ khử thế giới hóa chỉ ra phần tiêu cực của phong trào mà tôi đang quan tâm, đó là bước ra khỏi diễn ngôn và những ràng buộc của thời đại để tiến vào tự do tín ngưỡng".

Ông thừa nhận rằng phần tích cực của phong trào này - đó là về việc "tách các tín đồ khỏi những người không tin" - đã "không được thể hiện một cách đầy đủ."

#newsTknwkioydi