hr.news
167

Opća audijencija: Franjo zadrijemao

Franjo je zadrijemao tijekom opće audijencije 21. rujna, kako izvještava SecretumMeumMihi.Blogspot.com.

Nekoliko je mogućih razloga za to, poput dosade, godina i zdravstvenog stanja.

Međutim, Franjo je ponovno bio budan kada je pozdravio La Tenda di Gionata, skupinu militantnih homoseksualaca.

#newsSrdxjrhlyc