Clicks29
Victory

BKP: Bergogliovu autoritu respektují jedině klerikální trulové

Dnes, ve svátek Svatého kříže, byla přítomností heretika a ctitele Pačamamy vrcholně znesvěcena východní svatá liturgie a s ní i svatý kříž, a to v Prešově. Zbožní východniari pod silným vlivem vakcinačních arcitrulů, Bobera a Babjaka, byli nahnáni jako ovakcinované němé tváře na tato jatka. Jak jinak nazvat to, že experimentální vakcinace byla stanovena jako podmínka účasti na Božské liturgii s Bergogliem? Tím byla Božská liturgie jednak neplatná a jednak degradovaná.

Dnes má také Bergoglio navštívit v Košicích na Luníku na svou počest ovakcinované příslušníky rómského etnika. Samozřejmě nebude chybět srdečnost a úsměvy na tváři Bergoglia, a pokud by se tam objevil transsexuální Rom, jistě by mu s nadšením políbil nohy, jako to učinil na Zelený čtvrtek před několika lety.

Znovu si připomeňme dvě základní otázky, o nichž klerikální tmáři nemluví, neboť je třeba držet lidi v temnotě, v herezi a na široké cestě do pekla. Do pekla půjde ten, kdo zatvrzele odmítá pokání. Odstrašujícím případem zatvrzelosti v odmítání pokání jsou církevní vakcinační trulové.

Dvě základní otázky zní: Kdo je Bergoglio? – Odpovídáme: arciheretik pod anathemou (Gal 1,8-9), který se vyloučil z církve a nyní na Slovensko vnáší prokletí. Druhá otázka je: Proč přišel? Aby dorazil poslední zbytky Slováků, kteří z posledních sil statečně odporují experimentální vakcinaci. Církevní trulové v pravý čas začnou mantrovat: „Svatý otec řekl: ‚Vakcinace pro všechny‘, ‚Musí se to udělat!‘ ‚Očkování mRNA vakcínami je aktem lásky.‘“ To není akt lásky, to je zločin proti lidskosti!

Vakcinace, kterou Bergoglio vehementně prosazuje, je už spojena s procesem postupné čipizace, čili programované likvidace lidské přirozenosti. Lidé mají být po etapách přetvářeni na jakési bioroboty neboli média démonů. Cílem antikristovského systému je likvidace života na zemi a ohnivé jezero po smrti. Toto je program, který prosazuje falešný papež Bergoglio, jemuž dnes na Slovensku v nejvyšších superlativech vytvářejí církevní média pompu a mainstreamová média slávu.

Duch antikrista za Bergogliem prosazuje satanizaci církve a její přechod do satanovy synagogy New Age. Už 9. 10. v Římě začíná Synoda o synodalitě, jejímž zamaskovaným cílem je likvidace instituce papežství. Hned 17. 10. už mají biskupové ve svých diecézích masírovat veřejnost, aby ji během dvou roků připravili na nové – bergogliánské myšlení, za kterým však není Duch Boží, ale duch lži a smrti. Vše se mistrovsky maskuje dvojznačnou terminologií, charismatickými frázemi, a hlavně autoritou „Svatého otce“ Františka.

Slovenští biskupové se v Dómu sv. Martina zjevně sjednotili s heretikem, a tím se veřejně zřekli Krista – zřekli se dědictví víry našich otců! Pokud nebudou konat pokání, žádný věřící je nesmí poslouchat, jinak ho sešrotuje jimi propagovaný vakcinační systém. Bergoglio na Slovensku už nemusí otevřeně říct ani slovo o vakcíně, a přesto se na něj budou všichni její propagátoři právem odvolávat. On je největší agitátor tohoto zločinu proti lidskosti! Profesionálně předvádí antikristovskou metodu účinné likvidace s úsměvem a s plnou hubou náboženských frází.

Bergoglio je největší klerikál všech dob, protože nejenže zneužívá církevní moc k organizovaným zločinům, ale on tuto moc zneužívá i k vlastní likvidaci církve, a to je hřích proti Duchu svatému. Nejvyšší Boží autoritu v církvi zneužívá k satanizaci církve! Ti, kteří s ním tvoří jednotu, jsou klerikální církevní trulové. Takovými se tyto dny ukázali slovenští biskupové. Kéž by našli odvahu a jako chlapi čestně konali pokání a odřekli se jednoty s falešným papežem, nazvali pravdu pravdou a lež lží, a to každý biskup veřejným dopisem. Zároveň je jejich povinností vyzvat Bergoglia k abdikaci tak, jak to učinil arcibiskup C. M. Viganò. To je projev pravdivého, spasitelného pokání a dobrý příklad ovcím, které svedli na širokou cestu do záhuby.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

14. 9. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8