Clicks1.6K

Bratislavský veľký piatok, 3/4

Melichar Stehlik
Povely zo zásahu, proti veriacim zo sviečkami.