Clicks314
charisma
2

A pápa vallássemlegessége nemcsak rossz, hanem egyenesen rejtélyes

Írtam már korábban eléggé jelentős bizonyítékokról, melyek szerint Ferenc pápa vallásilag semleges, [indifferentizmus], hogy miért rossz dolog ez. A rendszeres olvasó nem igényel további magyarázatot.

Valójában a legtöbbünknek elegünk van azzal, hogy róla beszéljünk. Tudjuk, hogy problémás, és nem sokat tehetünk ez ellen. Sokan egyszerűen csak figyelmen kívül hagyják őt, és talán ez a legjobb ebben a helyzetben.

Van egy új „pápa-videó”, amit ma tettek közzé, és eltekintve attól, hogy azon töprengek, hogy miért mutatnak embereket a különböző vallásokból, akik véletlenszerűen küldik egymásnak az imádkozó kezet ábrázoló üzenetet, minden látható ok nélkül, majd nevetségesen szórakoztatónak tartják azok fogadását, ami felvet egy kérdést, de nem tudom, hogyan válaszoljak meg.

Most akarom megvitatni ezt a kérdést.
Először is közreadom a szóban forgó videót, melynek átiratával utána foglalkozom. Csak másfél perc hosszú, de érdemes lenémítva megnézni, mielőtt a fogainkat csikorgatjuk. Mert ezt kellett tennem.
A pápai video megnézhető itt: youtube.com/watch?v=RwxECzuOotQ
A videó azzal kezdődik, hogy Ferenc azt mondja: „Amikor Jézust követve imádkozunk Istenhez” - tudom, hogy elég fura nyelvtani szerkezet-, „testvérként találkozunk azokkal, akik más kultúrák, más hagyományok és más hit szerint imádkoznak”. (Képvágás egy rózsafüzért imádkozó hölgyről egy muszlim nőre az imaszőnyegen.)

„Testvérek vagyunk, akik imádkozunk.” Aztán így folytatja. „A testvériség elvezet bennünket, hogy megnyíljunk mindenki Atyja előtt, és hogy a másikban a testvért meglássuk, hogy megosszuk az életünket, vagy támogassuk, szeressük és megismerjük egymást.”

Már megint a „testvériség” használata. Beszéltünk erről a Fratelli Tutti esetében. Zavaró, mert annyira emlékeztet a szabadkőműves nyelvhasználatra - és a szabadkőművesek ezzel teljesen egyetértenek. Emlékezzünk arra, amit a Spanyol Nagypáholy osztott meg Twitteren az enciklika megjelenése után:

A fenti bejegyzés szövege magyarul:
A Fratelli Tutti a pápa legutóbbi enciklikája, melyben lelkesedik az egyetemes testvériségért, a modern szabadkőművesség nagy alapelvéért, ’felismerve minden ember méltóságát, hogy világszerte együtt feléleszthetjük a testvériség iránti vágyat.’

„Az Egyház értékeli Isten cselekedetét más vallásokban” – folytatja Ferenc –, anélkül, hogy elfelejtenénk, hogy nekünk, keresztények számára az emberi méltóság és testvériség forrása Jézus Krisztus evangéliumában van.”

Nekünk. Ez egy hatalmas villogó neon jel, ami azt sikoltja, „RELATIVIZMUS!!!” Az Egyház egyáltalán nem azt tanítja, hogy Jézus az „emberi méltóság és testvériség forrása”. Azt tanítja, hogy ő az Örök Atya isteni, megtestesült Fia, a Szentháromság második személye, a Messiás, akinek szenvedése és halála megszabadított minket a bűn kötelékétől, és lehetővé tette az örök életet azok számára, akik hisznek Őbenne, és ennek megfelelően élnek.

De ez mindenkire vonatkozik, nem csak a keresztényekre. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”, mondta Jézus, és lehet, hogy a pápa nem biztos abban, hogy ezt Ő komolyan gondolta, de a keresztények eléggé eltökéltek ezzel kapcsolatban.

Ez nem egyfajta „minden út Rómába vezet” javaslat. Az Egyház inkább ahhoz ragaszkodik, hogy rajta kívül nincs üdvösség.

Ha vitatni akarod ezt az állítást, vezesd elő az álláspontod, de az intellektuális őszinteség érdekében jobb, ha nem tetteted, hogy az Egyház nem tanítja ezt. Különösen, ha az a beosztásod, hogy „római pápa”.

„Nekünk, hívőknek vissza kell térnünk a forrásainkhoz, és arra kell koncentrálnunk, ami lényeges” – folytatja.
Más szóval: Ha muszlim vagy, menj vissza a Koránhoz. Ha zsidó, menj vissza a Talmudhoz. Ha hindu, a Védákhoz stb.
Ó, igen, és ti, keresztények visszatérhettek a Szentíráshoz és a Hagyományhoz, ha akartok. Talán. Bármihez.

„Ami elengedhetetlen hitünkhöz” – folytatja –, „az Isten imádata és a felebarát szeretete. Imádkozzunk azért, hogy az Úr megadja nekünk a kegyelmet, hogy teljes közösségben éljünk más vallású testvéreinkkel, és ne harcoljunk egymással, és imádkozzunk egymásért, nyissuk meg magunkat mindenki előtt.”

Ez emlékeztet a 2016. januári „pápa videóra”. Emlékszünk erre a képre?

Vizuálisan azt mondja, hogy minden vallás egyenlő. Csak mindannyian más úton jutunk el Istenhez.

Végül úgy tűnik, hogy ez a témája az e havi videónak.

Eltekintve tehát a fenti megjegyzéseimtől, itt van, amit nem értek: milyen hitrendszere van, hogy így kell gondolnia Istenre?

Feltettem ezt a kérdést a Twitteren, és Eric Sammons adta a következő választ:

A bejegyzés fordítása:
Szerintem ez egy olyan rendszer, mely szerint egyetlen dogma sem fontos. Isten olyan, mint egy óvóbácsi: csak azt akarja, hogy a civakodó gyerekek boldoguljanak egymással, és amíg ez van, kit érdekel, miben hiszünk? És ha jól kijövünk egymással, akkor megengedi, hogy a szünetben megkapjuk az üdítőt.

Bár Ericnek valószínűleg igaza van, ez azt jelentené, hogy ezzel a teológiával Istenről bármit is megtudni teljesen értelmetlen lenne. Nem számítana, amit hittünk, mert így is, úgy is megkapnánk az üdítőt.

Ami közvetlenül egy olyan Istent jelent, akit nem érdekli, vagy pontosabban nem is akarja, hogy mi megismerjük Őt. Semmit az Ő igazi énjéről.

Bármilyen furcsa is ez, Isten eléggé kifürkészhetetlen, és az embereknek lehet furcsa hitük Róla. Soha nem lep meg, amikor emberek homályos szellemi impulzussal ezt vagy azt a dolgot Istennek tulajdonítják, vagy úgy döntenek, hogy nem igazán számít, mit gondolunk, csak azt akarja, hogy jó emberek legyünk, stb.

Ez rendben van hippik és erkölcsterápiás deisták esetében. De nem magyarázza meg azt, hogy valaki hajlandó feladni a természetes vágyat a házasságra és a családra, és katolikus pap lesz. Hogy átformálják a szemináriumban. Hogy teológiát tanuljon - még jezsuita teológiát is -, hogy jobban megértsék Istent, aki a katolikus nézőpontból feltétlenül azt akarja, hogy megismerjék. Hogy aztán leküzdje a bürokratikus és politikai akadályokat, és püspök legyen. Aztán bíboros.

És hogy végül megvalósítsa az életre szóló vágy célját, miután kikönyökölte és kikaparta az utat a Katolikus Egyház csúcsára, különösen egy meglehetősen gondosan megtervezett és becstelen összeesküvés által.

Miért akarná valaki, aki azt gondolja, hogy Istent a legkevésbé sem érdekli, hogy az emberek milyen vallást gyakorolnak, aki azt mondja a híveknek, hogy ne próbáljanak meggyőzni senkit, hogy katolikusok legyenek, aki még az ateistáknak is azt mondja, hogy nem érdekli a megtérésük, miért akarja a világ legfontosabb katolikus egyházi hivatalát, ami magában foglalja a hit letéteményének védelmét? Miért akarná a stresszt, a követeléseket, a felelősséget valamiért, amiben nem is hisz?

Hacsak nem hiszi, hogy számít, hogy küldetést teljesít, hogy aláássa ezt az igazságot. Hacsak nem úgy látja a katolikus hit integritását, mint programjának természetes ellenségét, és belülről akarja lerombolni.

Nem tudok egyetlen jó okot sem arra, hogy egy bevallottan vallássemleges miért akarjon pápa lenni, ha csak nem azért, hogy hatalmat kapjon a pápaság és ezzel együtt a katolicizmus nagy részéhez elpusztítására.

Te tudsz ilyen okról?

Eredeti cikk angolul: The Pope's Religious Indifferentism Isn't Just Wrong, It's Downright Puzzling - OnePeterFive
francesco69
A Katolikus Egyház feje, nem lehet vallás semleges, hiszen Ő Krisztus földi helytartója, az oldó-kötőhatalom birtokosa, hitben neki kell a testvéreit megerősíteni. Neki kötelessége, még az élete árán is hirdetni, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. A megváltás egyszer és mindenkorra csak Krisztus keresztjében és feltámadásában van, nincs önmegváltás, nincs terápia a …More
A Katolikus Egyház feje, nem lehet vallás semleges, hiszen Ő Krisztus földi helytartója, az oldó-kötőhatalom birtokosa, hitben neki kell a testvéreit megerősíteni. Neki kötelessége, még az élete árán is hirdetni, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. A megváltás egyszer és mindenkorra csak Krisztus keresztjében és feltámadásában van, nincs önmegváltás, nincs terápia a megigazuláshoz, nincs más istenség, nincs más vallás, ami ezt meg tudná szerezni, csak Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata, amit a kereszten mutatott be. Ami ettől eltér az a Sátántól való, hamis önbecsapás, az ősi ellenség trükkje. A Pápa viszont, ha nem ezt hirdeti, akkor óriási a baj. Sajnos túl sok bíboros van, ellenőrizetlen politikai,( titkos) kapcsolati rendszerekkel, akik bizonyos érdekeket képviselnek. Ilyen jellegű konklávé kimenetele kétes. Szentlélek természetesen ott van, de a szabad döntést nem akadályozza.
charisma
Sajnos ez mind csak elméleti feltevés. A cikk a kialakult gyakorlattal foglalkozik.