Posoborowe absurdy
Medalik.... idź do spowiedzi nazywając heretykami Tradycjonalistów - Mszy Trydenckiej. Za nie długo ty będziesz heretyczką na Novus Ordo UWAGA ! Nowe słowa Konsekracji nie skutkują Przeistoczeniem !
jac505
Trudno jest się cieszyć gdy spotykają nas krzywdy z powodu wiary w Jezusa, kierowania się Jego nauką, ale tak zalecił nam nasz Pan. Cierpienie jest tajemnicą. Modlimy się za innych i to jest łatwe, ale być może spotykające nas cierpienia są ofiarami za tych dla których prosimy o nawrócenie, zbawienie. Panie Jezu przyjdź !