Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks71
vi.news

Schneider: Điều này có thể có nghĩa là sự mất mát của linh hồn Francis

Đức tin Công giáo, tiếng nói của Huấn quyền, và lẽ thường bác bỏ việc công nhận các sự kết hợp đồng tính luyến ái dân sự, Giám mục Athanasius Schneider viết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 10.

Ông chỉ ra rằng việc những người đồng tính luyến ái tìm kiếm khoái cảm tình dục từ nhau thể hiện một “vụ bê bối lớn”, “sự thừa nhận công khai về tội lỗi gian dâm” và “không thực tế”.

“Với nỗi buồn sâu sắc và một trái tim đang khóc,” Schneider lấy làm tiếc rằng Francis đã tuyên bố xác nhận các sự kết hợp đồng tính. Vì thế, ông đã ủng hộ "một cấu trúc tội lỗi, cho một lối sống chống lại Điều răn thứ sáu của Decalogue," Schneider giải thích.

Ông chỉ ra rằng sự chấp thuận của Francis đối với các kết hợp đồng tính luyến ái là “đáng kinh ngạc”, “một học thuyết mới,“ mưu đồ tội lỗi ”, phản mục vụ và có thể ám chỉ sự mất mát của linh hồn Francis.

#newsHqrcqkdryd