Nieprzejednany Wstecznik

Strzeż nas Boże przed takimi pasterzami

Z wielką przykrością informuję Państwa, że konflikt pomiędzy salezjaninem ks. Michałem Woźnickim a jego przełożonymi, z klasztoru w Poznaniu przy ul.…
Sw.Joanna
To jest znak.Jezus mówi:Wydalą was z synagogi i przed sądem postawią........
Kunegunda
1. Ksiądz Woźnicki lata harował na misjach, i salezjanie nie mają oporów, aby wywalić go pod most. Pewnie tego ich uczy Duch soboru
Nieprzejednany Wstecznik
Cóź... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka