szuirad1
3860

Św. Maria Magdalena 22 lipca

W Ewangeliach występują trzy niewiasty, które były utożsamiane z Marią Magdaleną: Maria z Betanii – siostra Marty i Łazarza; Maria Magdalena, z …
Matricaria
Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 2022
Od samego początku ewangeliczne wezwanie: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 1), zapraszające do nowej relacji z Bogiem, zakłada również inną relację z drugimi ludźmi i ze stworzeniem. Stan degradacji naszego wspólnego domu zasługuje na taką samą uwagę jak inne globalne wyzwania, …More
Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 2022
Od samego początku ewangeliczne wezwanie: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 1), zapraszające do nowej relacji z Bogiem, zakłada również inną relację z drugimi ludźmi i ze stworzeniem. Stan degradacji naszego wspólnego domu zasługuje na taką samą uwagę jak inne globalne wyzwania, takie jak poważne kryzysy zdrowotne czy konflikty zbrojne.
Okres ekumeniczny rozpoczyna się 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, a kończy dnia 4 października świętem św. Franciszka. Jest to szczególny czas dla wszystkich chrześcijan, aby razem modlić się i troszczyć o nasz wspólny dom. Czas ten, zainspirowany pierwotnie przez Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola, jest okazją do pielęgnowania naszego „nawrócenia ekologicznego”, do którego zachęcał św. Jan Paweł II jako odpowiedzi na „katastrofę ekologiczną”, zapowiedzianą przez św. Pawła VI już w 1970 r.
Wsłuchaj się w głos stworzenia
Matricaria
Teraz musimy uczyć się to praktykować i żyć synodalnie. Dlatego z moim kolegą teologiem zaproponowaliśmy praktyczne sposoby, by rozwijać w społeczeństwie myślenie w duchu Soboru Watykańskiego i powszechnego kapłaństwa, w które wszyscy ochrzczeni są włączeni. Wszyscy, więc także kobiety. Wielu nadal tego nie rozumie. Musimy działać, by ludzie lepiej rozumieli Sobór. Nie tylko świeccy, duchowni …More
Teraz musimy uczyć się to praktykować i żyć synodalnie. Dlatego z moim kolegą teologiem zaproponowaliśmy praktyczne sposoby, by rozwijać w społeczeństwie myślenie w duchu Soboru Watykańskiego i powszechnego kapłaństwa, w które wszyscy ochrzczeni są włączeni. Wszyscy, więc także kobiety. Wielu nadal tego nie rozumie. Musimy działać, by ludzie lepiej rozumieli Sobór. Nie tylko świeccy, duchowni także. Teolożka: nie pytamy „czy”, ale „jak” włączać kobiety w działanie...
Ależ czemu nie,doradzać można i prezentować kobiecy punkt widzenia zwłaszcza w sprawach rodziny.Rozpad małżeństw domaga się jakiejś reakcji teolożek,tzw nauki przedślubne powinny być dopełnione kursem praktycznego prowadzenia "gospodarstwa domowego",o dziwo,tego nikt nie sprawdza i nie wymaga,a przecież od tego zależy czy ognisko domowe nie wygaśnie bo pani nie umie zarządzać środkami na opał.Szkoła zalecała lekturę Ani z Zielonego Wzgórza a tam dziewczęta wiele praktycznych sposobów oszczędności podejrzeć mogły,do tego zajęcia techniczne trochę praktyki wniosły,ale do przygotowania na bój z życiem coś więcej oczekiwać by należało.Problem rozwodów jak widzimy poważny jest.Małżeństwo to założenie firmy która utrzymuje się z inwestowanych w nią talentów,będą one procentować w tym życiu i przyszłym, Ewangelia mówi o łzach niosących ziarno na zasiew i o późniejszej radości żniwiarzy zbierających swoje snopy,strasznie to do opisu drogi małżeńskiej pasuje.Teolożki wszystkich krajów,weźta i połączta siły przeciwko rozwodom a dobrze sie przysłużycie ludzkości.
One more comment from Matricaria
Matricaria
Apostołka równa Apostołom a pokutnicą ostała,o żadne godności kościelne się nie dobijała,jakiż to inspirujący przykład dla katoliczek wszech czasów.Czemuż to,czemu nie umarła jako pierwsza święcona diakonisa,a no temu ,że Matkę Najświętszą i jej pokorę naśladowała.
W Polsce nie widać tego zboczenia by kobiety miały chęć do przebierania się za ministrantów,kryje sie za tym wrodzona estetyka Polek,…More
Apostołka równa Apostołom a pokutnicą ostała,o żadne godności kościelne się nie dobijała,jakiż to inspirujący przykład dla katoliczek wszech czasów.Czemuż to,czemu nie umarła jako pierwsza święcona diakonisa,a no temu ,że Matkę Najświętszą i jej pokorę naśladowała.
W Polsce nie widać tego zboczenia by kobiety miały chęć do przebierania się za ministrantów,kryje sie za tym wrodzona estetyka Polek,no bo jak ona by w komży czy sutannie wyglądała,nie wiadomo czy to ksiądz czy chora wrona.Kobieta polska woli aczej w lewicowość pójść niż mieć bliżej do czynienia z Kościołem który do takich dewiacji ją namawia,i Bogu dzięki za to.Geniusz kobiety polskiej nie dopuści byśmy sparszywieli tak jak na zachodzie,nie będzie gejowskich ślubów z rąk kapłanek.Drodzy Biskupi,sorry,ale tyle waszych starań oazowych i parafialnych poszło na budę dla psa,poza zmanipulowanymi starszymi paniami dożywotnio przyspawanymi do ambonki.