Clicks449
hr.news

Franjo posjedovanje nuklearnog oružja naziva "nemoralnim", to želi napisati u katekizmu

Nuklearno oružje je "nemoralno", rekao je Franjo na tiskovnoj konferenciji tijekom svog leta iz Japana u Rim 26. studenog.

Dodao je da se "to mora unijeti u katekizam." Prema Franji nemoral se odnosi na oboje, "ne samo upotrebu nuklearnog oružja, već i posjedovanje istog".

Nadalje, kritizirao je UN zbog toga što nisu mogli kontrolirati oružje. Predložio je da UN treba oduzeti pravo veta nekim zemljama u Vijeću sigurnosti [kako bi stvorio veću koncentraciju moći?].

Franjo je skandal oko spornog vatikanskog sporazuma o londonskim nekretninama prezentirao kao "priču o uspjehu".

Iako je priznao da u Vatikanu postoji "korupcija", naglasio je da je to otkrio generalni revizor Vatikana. Franjo je zaključio da to pokazuje da unutarnje reforme "funkcioniraju".

Slika: © Mazur, CC BY-SA, #newsQdqgjdblve