Clicks590
"A többi néma csend..." Kedves Testvérek! Elöljáróim Sümegről Szécsénybe helyeztek a novíciusházba. Örömmel és lelkesedve megyek, mint ahogy 24 éven át örömmel és lelkesedéssel voltam Sümegen. Amiko…More
"A többi néma csend..."

Kedves Testvérek!

Elöljáróim Sümegről Szécsénybe helyeztek a novíciusházba. Örömmel és lelkesedve megyek, mint ahogy 24 éven át örömmel és lelkesedéssel voltam Sümegen.
Amikor a mi Urunk Jézust tartóztatni akarták, ezt mondta: „Más városokban is hirdetnem kell Isten országát“ (Mk 1,38).
Kérlek Benneteket, testvérek, hogy ne költsetek a helyezésem mögé kitalált történeteket, netán összeesküvés-elméletet. Elöljáróim úgy döntöttek, hogy a szerzetesújoncok mellett jó, ha ott van csendes jelenlétével egy idősebb testvér, hiszen a többiek fiatalok.
A 25. sümegi év legyen láthatatlan, csendes jubileumi év, amelyet már Szécsényben töltök. Életem utolsó szakaszához érkeztem. Hagyjatok ebben az évben visszavonultságban engem. Szeretnék szünetet tartani a lelkigyakorlatokban is.
Pál atya és Árpád atya e-mail címén ne keressetek, mert azzal nekik adtok többletfeladatot.
Még Sümegen vagyok 2021. július 14-ig bezárólag.

Mindenkinek mindent megköszönve imádságaimban hordozlak Benneteket szeretettel: Balázs atya

Sümeg, 2021. május 3-án
Pflaum
Akkor a Sümegnek annyi
charisma
Adjunk hálát Balázs atyáért, eddigi fáradhatatlan munkájáért és Isten áldását kérjük további életére. Ámen.
Mennyország, Mennyország
"A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: „Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” „Mondom nektek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.” (Lk 19, 39-40)