vi.news
34

Hồng Y: Những hạn chế của Covid-19 là “Cú đánh nghiêm trọng” - Nhưng đừng bận tâm

Hồng Y Arborelius của Stockholm than thở trong lá thư mục vụ ngày 23 tháng 11 rằng các quy định về Covid-19 của Thụy Điển giới hạn các cuộc tụ họp công cộng đối tới tám người là "một đòn nặng" gây ra "tâm lý đau buồn lớn" và là "một trong những đau đớn nhất mà tôi đã trải qua với tư cách là một giám mục."

Tuy nhiên, Arborelius đã vượt qua sự khốn khổ của mình với tốc độ chóng mặt. Một vài câu sau đó, ông nói rằng ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người đang "chịu nhiều đau khổ hơn" và nhấn mạnh rằng các hạn chế "chỉ tồn tại trong bốn tuần".

Hình ảnh: Anders Arborelius, © wikicommons, CC BY-SA, #newsMkeaxaqubw