Clicks42

Vydavateľstvo LÚČ : "Z hĺbky srdca"

ľubica
Bratislava 25. júna (TK KBS) Vydavateľstve LÚČ prináša čitateľom knižnú novinku s nízvom "Z hĺbky srdca". Záujemcovia ju nájdu v predajniach kresťanskej literatúry. Francúzsky originál vyšiel v Paríž…More
Bratislava 25. júna (TK KBS) Vydavateľstve LÚČ prináša čitateľom knižnú novinku s nízvom "Z hĺbky srdca". Záujemcovia ju nájdu v predajniach kresťanskej literatúry.

Francúzsky originál vyšiel v Paríži 15. januára 2020. Má formu rozpravy, ktorú vedú emeritný pápež Benedikt XVI. s kardinálom Roberto Sarahom, prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorého tri knihy: Boh alebo nič (2016), Sila ticha (2017) a Pane zostaň s nami (2019) vyšli v slovenčine. Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah dlhší čas sledovali dianie v Cirkvi, ktoré ňou otriasalo a dospeli k presvedčeniu, že sa musia k situácii vyjadriť. Spoločne napísali text dotýkajúci sa témy, ktorá najväčšmi ťaží Cirkev: definícia katolíckeho kňazstva, budúcnosť kňazov, rešpektovanie celibátu a vernosť kňazov i laikov obrazu Ježiša Krista. Obaja sa vyjadrili, že sa dali viesť vrúcnosťou srdca. Autori ju venovali najmä kňazom, bohoslovcov a zasväteným osobám.

Z úvodu knihy

Ako biskupi nesieme na pleciach starosť o Cirkev. A tak vo veľkej túžbe po pokoji a jednote predkladáme výsledok našej korešpondencie a rozhovorov, aby boli na osoh všetkým bratom biskupom, kňazom a laikom.

Bratsky ponúkame úvahy Božiemu ľudu a, pravdaže, v duchu synovskej poslušnosti pápežovi Františkovi. Osobitne sme mysleli na kňazov. Naše kňazské srdcia im chceli dať útechu a povzbudiť ich. So všetkými kňazmi prosíme: Zachráň nás, Pane, lebo hynieme! Naokolo zúri búrka a Pán spí.

Zdá sa, akoby nás opustil uprostred prívalu pochybností a omylov. Dolieha na nás pokušenie stratiť dôveru. Vlny relativizmu sa valia zo všetkých strán a zalievajú čln Cirkvi. Apoštoli sa báli, ich viera ochladla. Zdá sa, akoby aj Cirkev občas kolísala. Búrka otriasla dôverou apoštolov v Ježišovu moc. Prežívame rovnaké tajomstvo. A predsa zotrvávame v hlbokom pokoji, lebo vieme, že čln kormidluje Ježiš. Vieme, že nikdy nestroskotá. Veríme, že iba Cirkev nás môže doviezť do prístavu večnej spásy.