23:16
Ks. Grzegorz Śniadoch - O KOLEJNOŚCI PRZYKAZAŃ I FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU O KOLEJNOŚCI PRZYKAZAŃ I FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 1 października 2017 r.More
Ks. Grzegorz Śniadoch - O KOLEJNOŚCI PRZYKAZAŃ I FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU
O KOLEJNOŚCI PRZYKAZAŃ I FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 1 października 2017 r.