pch24.pl

Przemienienie Pańskie. Oto co musisz wiedzieć o transfiguracji - PCh24.pl

W większości polskich miast znajdują się parafie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Niewielu wiernych pamięta jednak jakie święto obchodzimy …
Matricaria
Bardzo dobrze że przywraca sie naukę łaciny w liceach,bez jej znajomości trudno poprawnie budować zdania i nic dziwnego że spotyka się tyle niezrozumiałych wypowiedzi.A jak to zgrzyta w marnych stylistyczne nowoczesnych modlitwach że o pieśniach już nie wspomnę.
Kiedyś modlitwy były poezją duchową,ucztą dla ucha i języka.
Przepiekny jest Akt oddania się NSPJ, za jego odmówienie papież Leon XIII …More
Bardzo dobrze że przywraca sie naukę łaciny w liceach,bez jej znajomości trudno poprawnie budować zdania i nic dziwnego że spotyka się tyle niezrozumiałych wypowiedzi.A jak to zgrzyta w marnych stylistyczne nowoczesnych modlitwach że o pieśniach już nie wspomnę.
Kiedyś modlitwy były poezją duchową,ucztą dla ucha i języka.
Przepiekny jest Akt oddania się NSPJ, za jego odmówienie papież Leon XIII przyznał odpust,doceńmy jego melodyjność i potęgę treści.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-annum…