Peter(skala)
1.2K

PETICIA: EÚ c hce poškodiť práva žien cez gender legislatívu

Pohlavie, nie gender - zastavme návrh zákona o gendrovo podmienenom násilí

CitizenGOiniciovalo túto petíciuMembers of the European Council- 29/11/2022

TU podpísať: Pohlavie, nie gender - zastavme návrh zákona o gendrovo podmienenom násilí

Rada EÚ - európska inštitúcia, ktorá určuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie, navrhla smernicu o gendrovo podmienenom násilí.

Hoci všetci súhlasíme s tým, že je potrebné prísne trestať násilníkov, ktorí páchajú násilie na ženách a dievčatách, táto smernica o tom nie je! Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je presadzovať gender ako sociálny konštrukt, ktorý nie je založený na biologickom pohlaví.

Opatrenia EÚ na ochranu žien a dievčat pred násilím už existujú. Od začiatku 90. rokov 20. storočia Rada EÚ uskutočnila sériu iniciatív na ochranu žien pred násilím. Rovnako existuje v slovenskej legislatíve dostatočná ochrana žien a dievčat pred násilím, iba ju treba správne aplikovať.

Pokusy presadiť ideologický koncept gendru do legislatívy sme tu už mali pri Istanbulskom dohovore, ktorý Slovensko odmietlo ratifikovať.

Tento nový návrh z dielne EÚ sa zameriava na trestnoprávne aspekty "gendrovo podmieneného násilia". Konkrétne sa ho snaží zakotviť ako závažný trestný čin podľa článku 83 Zmluvy o fungovaní Európy.

V návrhu sa výslovne spomína násilie páchané na LGTBIQ+ osobách - inými slovami, na mužoch a ženách -, čo podkopáva celý zmysel tejto činnosti. Samozrejme, násilie voči LGBTIQ+ osobám je neakceptovateľné, rovnako ako neakceptovateľné akékoľvek násilie voči komukoľvek z dôvodu jeho sociálneho, ekonomického, náboženského alebo kultúrneho postavenia.

Rovnako znepokojujúce je, že návrh EÚ navrhuje kriminalizovať aj "kybernetické násilie založené na gendrovej príslušnosti" - inými slovami, odvahu povedať pravdu o mužoch a ženách na internete. Vo svete, kde progresívci tvrdia, že slová sú "doslova násilím", a dokonca aj ľavičiarky ako J. K. Rowlingová nazývajú "kyberteroristkami", by schválenie tohto návrhu znamenalo hrubé porušenie slobody prejavu.

Cieľom návrhu je tiež zaviesť preventívne opatrenia proti gendrovo podmienenému násiliu, vrátane "gendrovocitlivého a intersekcionálneho" vzdelávania a podporných služieb, minimálnych noriem pre orgány činné v trestnom konaní a bude potrebné zabezpečiť, aby sa nové gender normy zohľadňovali pri určovaní opatrovníckych práv a práv na návštevu detí. Každý, kto odmietne prijať nové normy vychádzajúce z ideológieLGBTIQ+, by mohol byť trestne stíhaný alebo by mu dokonca mohli byť odobraté deti v prípade sporov o manželstvo a partnerstvo.

Paradoxne by tento návrh najviac poškodil ženy, pretože práve ženy patria medzi najväčších kritikov gender ideológie na internete. Práve ženy sú svedkami toho, ako muži, ktorí chcú používať ich toalety, športovať v ich kategóriách a deformovať význam slova „žena“, narúšajú ich práva a slobody.

Ženy sú kvôli svojmu pohlaviu neprimerane viac postihnuté niektorými trestnými činmi, ako je domáce násilie, znásilnenie a sexuálne zneužívanie.

Všetky opatrenia na boj proti násiliu páchanému na ženách musia byť založené na pohlaví a nie na nejasnom ideologickom pojme "gender".

Podpíšte petíciu, ktorá vyzýva členov Rady, aby tento návrh zastavili.

Viac informácií:

Harmonogram (Parlament EÚ)

Legislative proposal on combating violence against women and domestic violence | Legislative Train Schedule