szuirad1

Czy Najświętsza Maryja Panna wzrastała w cnotach?

Najświętsza Panienka należy wśród ludzi do istot najbardziej przez Stwórcę uprzywilejowanych, tego wymagała wyjątkowa jej godność Matki Syna Bożego. …