Clicks3.7K
tadeo
XX Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Wilna - wybrane fragmenty. Mix - wybrane fragmenty z ostatnich 5 dni pielgrzymki grupy żółtej (i innych grup) do Ostrej Bramy. Przeżyjmy to jeszcze raz.More
XX Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Wilna - wybrane fragmenty.

Mix - wybrane fragmenty z ostatnich 5 dni pielgrzymki grupy żółtej (i innych grup) do Ostrej Bramy. Przeżyjmy to jeszcze raz.