Clicks30
vi.news

Francis "Rất tin tưởng" vào dị giáo Abu Dhabi

Thẩm phán Mohamed Abdel Salam viết trong cuốn sách năm 2021, The Pope and the Grand Imam: A Thorny Path (Giáo hoàng và .Đại Imam: Con đường chông gai).

Bốn người là Francis, cựu thư ký của ông Yoannis Lahzi, Đại Imam của Cairo, Ahmed al-Tayyeb và Mohamed Abdel Salam.

Bản thảo đầu tiên được viết bởi vị Imam, và được sửa đổi bởi Francis. Imam đã viết bản thảo thứ hai, và Francis lại đưa ra ý kiến đóng góp của mình.

Trong một cuộc họp vào tháng 10 năm 2018 - đây là lần thứ tư của họ - Francis nói với Imam và Salam, "Tôi thực sự tin tưởng vào dự án này và tầm quan trọng của nó đối với việc phục vụ nhân loại." Họ đồng ý giữ bí mật về dự án "để tránh bất kỳ ai cản trở nó theo bất kỳ cách nào."

Hình ảnh: © Mazur, /catholicnews.org.uk CC BY-NC-ND, #newsXviflcmfqo