Clicks2.1K
frondziak
8

Diabeł z ,,Tęczowego Piątku'' wyciąga ręce po wasze dzieci! Oto, co trzeba zrobić

W dniu 26 października w ponad dwustu szkołach w całej Polsce ma zostać zorganizowany tzw. „Tęczowy Piątek”, prowadzony przez Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) – organizacje propagującą obyczaje grup LGBTQ. Akcja wiązać się może z naruszeniem prawa oświatowego oraz gwarantowanego konstytucyjnie prawa rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami, a przede wszystkim z narażeniem uczniów na szkodliwe dla nich treści.

Według informacji zamieszczonej na stronie organizatora, 26 października „na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI.” Wobec tak otwartej deklaracji ingerencji w treści przekazywane uczniom podczas zajęć lekcyjnych, Instytut Ordo Iuris przypomina, iż zgodnie z art. 86 prawa oświatowego, podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację pozarządową wymaga, poza zgodą dyrektora i rady szkoły, uzyskania zgody rady rodziców. „Tęczowy Piątek” jest niewątpliwie wyrazem współpracy szkoły, choćby jednorazowej, z organizacją pozarządową zatem jego przeprowadzenie wymaga wyrażenia takiej zgody. Co więcej, art. 109 prawa oświatowego dzieli formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły na zajęcia obowiązkowe oraz szereg innych, nieobowiązkowych. Stąd, nawet jeśli rada rodziców zgodzi się na działalność organizacji w środowisku szkolnym, udział dziecka we wszystkich zajęciach, poza obowiązkowymi, uwarunkowany jest zgodą jego rodziców.

„Mając tego świadomość – zauważa mec. Rafał Dorosiński z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris – środowiska propagujące obyczaje LGBTQ, usiłują przemycać kontrowersyjne treści na zajęciach obowiązkowych, korzystając z pomocy niektórych nauczycieli i zaopatrując ich w przygotowane przez siebie materiały. Na takim właśnie schemacie opierać się ma »Tęczowy Piątek«. Praktyka ta stanowi jednak głęboką ingerencję w prawo rodziców do wychowania i zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami (gwarantowanego przez Konstytucję RP, ustawy zwykłe i ratyfikowane przez Polskę, najważniejsze traktaty międzynarodowe)” ponieważ opiera się na bezpodstawnym włączeniu przez nauczyciela do zajęć obowiązkowych treści nieobjętych podstawą programową.

A do takich z pewnością zalicza się perswadowanie uczniom, pod przykryciem hasła „akceptacji i otwartości”, że płeć, rodzicielstwo i rodzina są konceptami, których treść możemy dowolnie kształtować – „zmieniać” i „korygować” (jak w przypadku płci) czy kreować (jak w przypadku rodzicielstwa „dwóch mam”). Stanowi to pozbawioną podstaw prawnych indoktrynację, której nie legitymizuje ani art. 32 Konstytucji RP ani prawo oświatowe, o czym Instytut szerzej pisał w jednym ze swoich stanowisk.

W konsekwencji stanowi próbę „obejścia” rodziców, wytrącenia im podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole i zredukowania instytucji zgody rodzicielskiej do obszaru zajęć sportowych, gry na instrumentach, tańca i temu podobnych.

Wreszcie, „Tęczowy Piątek” wiąże się z ukazywaniem praktyk homoseksualnych jako nieróżniących się pod żadnym istotnym względem od współżycia seksualnego kobiety i mężczyzny. Normalizuje zatem zachowania ze swej natury niezdrowe, wysoce ryzykowne dla oddających się im osób. Wspomnieć tylko wypada o wysokim odsetku prób samobójczych, depresji i uzależnień od alkoholu i narkotyków, wielokrotnie większe ryzyko zakażenia HIV (46 do 430 razy większe u osób podejmujące stosunki homoseksualne), AIDS i chorobami przenoszonymi drogą płciową wśród tej grupy społecznej. W konsekwencji osoby praktykujące stosunki homoseksualne żyją od 8 do 20 lat krócej od średniej wieku dla całej populacji. Próby tłumaczenia tych danych rzekomą dyskryminacją nie znajdują potwierdzenia w danych empirycznych.

Wobec powyższego, Instytut Ordo Iuris przypomina iż rodzice, którzy powzięli wiadomość o mającym odbyć się w szkole ich dzieci „Tęczowym Piątku”, a nie chcą narażać ich na suflowane wówczas treści powinni:

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym pytaniem o dokładną podstawę prawna w oparciu o którą wydarzenie jest realizowane oraz jego dokładny przebieg i prowadzące go osoby, a jednocześnie

złożyć rodzicielskie oświadczenie wychowawcze. Składając je rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej.

przedłożyć na piśmie informację o braku zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach „Tęczowego Piątku”.

W przypadku gdy dziecko pojawi się tego dnia w szkole i, pomimo złożonych przez rodzica oświadczeń, weźmie udział w zajęciach opartych na publikacjach „Tęczowego Piątku”, rodzice będą mogli zawiadomić o naruszeniu ich praw właściwe organy administracyjne i dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych na drodze sądowej. Instytut Ordo Iuris deklaruje gotowość udzielenia niezbędnego, merytorycznego wsparcia w tym zakresie w ramach prowadzonej przez siebie akcji „Chrońmy Dzieci!”.

dam/ordoiuris.pl

www.fronda.pl/a/diabel-z-teczow…
PiotrM
Agata.B
😀 Ciekawe jak za parę lat wielu wielu dorosłych ze zniszczonymi odbytami będzie oskarżąć nauczycieli,rodziców i Państwo Polskie że pozwoliło na wciagnięcie setek tys dzieci w sferę igraszek LBGT homoseksualizmu,pedofili w szkołach polskich.Kto będzie placił odszkodowania poszkodowanym za przyzwolenie rządu Polskiego na wprowadzenie LBGT do szkół?
Weronika....S
,,Diabeł wyciąga ręce,, za pośrednictwem LGBT i przy współudziale obecnych władz oświatowych. Bez zgody dyrekcji i kuratoriów nikt nie może kontaktować się z dziećmi na terenie szkoły, a gdyby chciał czynić to bez zezwolenia, dyrekcja ma obowiązek wezwać policję.
wacula25wp.pl
Elkam Przecież jest to obowiązek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa ma trwać dać przykład: Uczeń ma prawo do tego, by go nie krzywdzono w szkole zdegenerowanymi hasłami pederastów namawiającymi do wynarodowienia POLSKI i zdrowych RODZIN na umyśle itd. A za to jest opłacany i odpowiedzialny kacz-prezes i jego rząd to on ma kontrolę i prawo do tego a nie np. iman islamski
Elkam
wacula25@wp.pl 6 godziny temu
A co na to kacz -prezes i jego -MINISTROWIE EDUKACJI....
----------------------

wacula25@wp.pl ???... co to ? kacz- prezes i ministrowie mają Ci dzieci pilnować ?
A od czego tyś jest - "ojciec"? Nie wystarczy że Cię finansowo wsparli (500+,
wyprawka 300)?. Płodzić umiałeś to wychowuj. Na Policję leć, jak nie dajesz
rady chronić dzieci przed "tęczowymi" a nie na …More
wacula25@wp.pl 6 godziny temu
A co na to kacz -prezes i jego -MINISTROWIE EDUKACJI....
----------------------

wacula25@wp.pl ???... co to ? kacz- prezes i ministrowie mają Ci dzieci pilnować ?
A od czego tyś jest - "ojciec"? Nie wystarczy że Cię finansowo wsparli (500+,
wyprawka 300)?. Płodzić umiałeś to wychowuj. Na Policję leć, jak nie dajesz
rady chronić dzieci przed "tęczowymi" a nie na prezesie się "wieszaj" Och durny Ty !!
Ewelina Anna
Kogo Bóg chce ukarać temu rozum odbiera.

Wiara katolicka koroną jasnego umysłu.
wacula25wp.pl
A co na to kacz -prezes i jego -MINISTROWIE EDUKACJI gdzie oni są Pederaści i homoseksualiści, jako osoby z grupy ryzyka i zagrożenia wystąpienia pedofilii, w ogóle nie powinni być wpuszczani do szkół które dopuszczą się ataku na niewinność dzieci.Podaj dalej... Matka matce... Ojciec ojcu na kogo w niedzielę GŁOSOWALI .No, jeśli PIS współpracuje z skrają kabalistyczną organizacją to się nie …More
A co na to kacz -prezes i jego -MINISTROWIE EDUKACJI gdzie oni są Pederaści i homoseksualiści, jako osoby z grupy ryzyka i zagrożenia wystąpienia pedofilii, w ogóle nie powinni być wpuszczani do szkół które dopuszczą się ataku na niewinność dzieci.Podaj dalej... Matka matce... Ojciec ojcu na kogo w niedzielę GŁOSOWALI .No, jeśli PIS współpracuje z skrają kabalistyczną organizacją to się nie dziwię , że mamy deprawację dzieci bo jeśliby mieli BOGA w sercu to nigdy by się to nie zdarzyło…To są okultystyczne i satanistyczne działania ludzi skażonych złem
wacula25wp.pl
Och szokujące informacje, o tym, że w wielu polskich szkołach ma się w piątek odbywać promocja pederastii pod hasłem „tęczowy piątek”Należy wezwać rodziców, by dzwonili dziś do szkół i upewnili się, czy w szkole dla ich dzieci promocji pederastii nie będzie .Szkolenie uczniów do zboczonych czynności seksualnych jest napaścią seksualną na dzieci i musi być ścigane jako atak pedofilski.