Clicks441
vsrdce

...počúvajte...!

... počúvajte...! A utvorte si svetlo pre vášho ducha, ktorý sa trasie v tomto čase temnôt a v tento sviatok Svetla. -, Tomu, ktorý dal spasiteľa, nebude chýbať moc dať svojho anjela, aby ťa potešil v tvojom, vo vašom plači.´ -

Myslíte na to, že Boh dal seba samého, aby zničil dielo satana v duchoch. A nebude môcť teraz zvíťaziť nad diablami, ktorí vás trápia? Nebude môcť osušiť váš plač zničením týchto diablov a poslať znovu pokoj svojho Krista? Prečo ho oň neprosíte s vierou? Vierou opravdivou, všemocnou, vierou, pred ktorou prísnosť Boha, rozhorčeného z toľkých vašich hriechov, padne s úsmevom a dostane sa vám odpustenia, ktoré je pomocou, dostane sa vám jeho požehnania, aby bolo dúhou nad touto zemou, ktorá sa topí v záplave krvi chcenej vami samými.

Položte – ó, vy všetci, ktorých je príliš málo na to, aby ste boli protiváhou tým mnohým, ktorí udržujú živú prísnosť Boha, zostaňte však oddaní jemu napriek hroznej dobe, ktorá hrozí a rastie z minúty na minútu – položte svoje námahy k nohám Boha. On vám bude vedieť poslať svojho anjela, ako poslal na svet Spasiteľa. Nebojte sa. Buďte zjednotený pri kríži. Kríž vždy zvíťazil nad úkladmi diabla, ktorý prichádza so surovosťou ľudí a so životnými smútkami, aby dotlačil k zúfalstvu, čiže k oddeleniu od Boha tie srdcia, ktoré nemôže získať iným spôsobom.

Ó, keby ľudia vedeli, aký dokonalý Priateľ je Duch Svätý! Aký vodca, aký učiteľ! Keby ho milovali a vzývali, túto Lásku Najsvätejšej Trojice, toto Svetlo svetla, tento Oheň ohňa, túto Inteligenciu, túto múdrosť! O čo viac by poznali to, čo je nevyhnutné vedieť!

(Pán Ježiš sa k nám prihovára cez Máriu Valtortu)