Clicks257
PiotrM
2

Szumowski dopuścił się Przestępstwa!

Od soboty (8.08.2020) obowiązują nowe przepisy w sprawie zasłaniania nosa i ust. Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 zniknął zapis zwalniający z tego obowiązku osoby, które nie mogą zakrywać twarzy ze względu na stan zdrowia. Został tylko zapis o całościowych zaburzeniach rozwoju, zaburzeniach psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Oznacza to, że od soboty, w ponad 30 stopniowym upale, usta i nos muszą zakrywać np. chorzy na astmę, POCHP, po zawałach, cierpiący na choroby serca, krążenia, ciśnieniowcy.

Nakaz nie dotyczy wyłącznie pomieszczeń zamkniętych. Dotyczy również dróg i placów, cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych o ile nie zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób. W powiatach, które minister Szumowski już zakwalifikował lub zakwalifikuje w przyszłości jako „czerwone”, nakaz zasłaniania nosa i ust obowiązuje w przestrzeni publicznej bez względu na dystansowanie.

To, co zrobił rząd, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia setek tysięcy Polaków. To już nie są żarty! Piotr Wielgucki (Matka Kurka) przygotował zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez członków Rady Ministrów. To gotowiec, w którym należy tylko wpisać swoje dane oraz opis przypadku zdrowotnego. Można załączyć dokumentację medyczną, ale nie jest to konieczne. Wzór pisma znajdziecie TUTAJ.

Matka Kurka przygotował też wzór maila do prokuratury. Pismo można również wysłać pocztą.

Oczywiście na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba będzie czekać. Dlatego na szybko Matka Kurka przygotował też oświadczenie, które – jak zapewnia – umożliwia obejście nakazu. Trzeba tylko oświadczyć, że spełnia się wymogi określone w rozporządzeniu. Innymi słowy, trzeba oświadczyć, że jest się osobą upośledzoną psychicznie. Do tego doprowadził rząd „dobrej zmiany”. Normalni ludzie muszą oświadczyć, że są nienormalni, żeby zachować normalność. Witajcie w Matrixie!PiotrM
CI LUDZIE NICZYM SIĘ NIE RÓŻNIĄ. PRZEJRZYJCIE WRESZCIE NA OCZY!!!!