Caroline03
Thank you your Excellency. The voice of Sanity! God Bless you!
petrus100452
@Aaron-Jozef: ik denk dat de duivel blij is wanneer gelovigen de kerk verlaten. Dat is zijn doel en hij gebruikt de meest verleidelijke argumenten om het te bereiken. De Kerk een "sekte van paus Franciscus" noemen is zo'n vals argument. Jezus blijft trouw aan Zijn Kerk, ondanks alles, en Hij zal haar redden.
Aaron-Jozef
De sekte van Paus Franciscus is de bende die de kerk bezet heeft, niet de Rooms Katholieke kerk die door Jezus gesticht is.
petrus100452
@Aaron-Jozef: Er is geen andere Rooms Katholieke Kerk die door Jezus is gesticht. Catharina van Siëna zei dat zelfs wanneer de paus de incarnatie zou zijn van de duivel, we hem toch gehoorzaamheid verschuldigd zijn. En al het andere overlaten aan God.
De Profundis
Just an ordinary Sunday in the Latin Mass - PACKED
Ultraviolet
Undoubtedly now even moreso. Going to Mass isn't just an obligation, it's an act of defiance against an oppressive modernist Pope.
Aaron-Jozef
Het praten is nu wel voorbij. De Tridentijnse Rooms Katholieken, die het Universele Rooms Katholieke geloof belijden van voor het Tweede Vaticaanse Concilie, hebben niets meer te zoeken bij de sekte van Paus Franciscus. De Tridentijnse Rooms Katholieken moet gewoon overstappen naar de Sedevacantisten, de Pius X broederschap of de Sint Petrus broederschap.
giveusthisday
What a lovely letter and analysis of the situation by Bishop Gerhard Mueller! Thank you, God, for this your servant and shepherd. Our Lady of Good Success, pray for us!