woj_tek

Search Results from the VAERS Database

ID VAERS: 956811 (historia) Formularz: Wersja 2.0Â Â Wiek: 75,0Â Â Seks: Mężczyzna Lokalizacja: New Jersey Zaszczepione: 2021-01-18 Początek: 2021…