Clicks4
vi.news

Francis gửi thư chia buồn tới Benedict XVI: "Thưa Đức Thánh Cha"

"Bạn thật tốt khi thông báo cho tôi trước tiền về tin tức về cái chết của anh trai yêu dấu của bạn, Georg" Francis đã viết trong một lá thư chia buồn ngày 2 tháng 7 gửi cho Benedict XVI sau cái chết của anh trai ông, Georg.

Francis bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc và sự gần gũi về tinh thần."

Ông cầu nguyện cho người quá cố và cho "Đức Thánh Cha"- một danh hiệu chỉ được sử dụng cho một giáo hoàng.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsBgddzpedbi