19:46
FSSPX - Czy wolno modlić się za zatwardziałych grzeszników? Czy wolno modlić się za zatwardziałych grzeszników?More
FSSPX - Czy wolno modlić się za zatwardziałych grzeszników?
Czy wolno modlić się za zatwardziałych grzeszników?