Clicks39
tommy1
Debata Europejska - Forum Młodzieży Tri Marium z Robertem Schumanem, 10-16 lipca 2022 w Krasiczynie Instytut Myśli Schumana wystąpił z inicjatywą zorganizowania Młodzieżowego Forum Tri Marium (Trzec…More
Debata Europejska - Forum Młodzieży Tri Marium z Robertem Schumanem, 10-16 lipca 2022 w Krasiczynie

Instytut Myśli Schumana wystąpił z inicjatywą zorganizowania Młodzieżowego Forum Tri Marium (Trzech Mórz) z Robertem Schumanem, co było wstępnie dyskutowane z innymi instytucjami, które chcą być współorganizatorami tego projektu, m.in. z Instytutem Felczaka, a także różne organizacje młodzieżowe. W spotkaniu weźmie udział 5000 młodych ludzi z około 20 krajów regionu Tri Marium, w wieku od 18 do 40 lat, w Krasiczynie, Carpatia w Polsce od 10 lipca do 16 lipca 2022 roku. Celem spotkania jest budowanie integracji Trójmorza przez jego przyszłych gospodarzy i liderów, takich jak młodzież, a także przyspieszenie procesów budowania siły społecznej i ekonomicznej Wspólnoty Trójmorza poprzez zaangażowanie młodzieży, co doprowadzi do konstruktywnego wpływu na zachód Europy i świat. Ważne jest, aby wydarzenie to zostało objęte Patronatem Premierów Polski, Węgier i innych krajów Tri Marium. Średnio z każdego kraju będzie pochodzić około 250 osób. Zakładamy, że młodzi ludzie będą spać w namiotach przygotowanych przez Wojsko Polskie i inne Armie Tri Marium, co byłoby społecznie i nieodpłatnie wykonane przez Wojsko. W tym celu należy przygotować około 500 namiotów, każdy na dziesięć osób, na które jest miejsce na kilkuhektarowym terenie w Krasiczynie. Dodatkowo potrzebne są kuchnie polowe (naczynia wojskowe) i sanitariaty (prysznice i toalety) organizowane przez Wojsko Polskie i inne armie braterskie z Tri Marium. Forum skupi się na około 20 grupach tematycznych. Dla każdej grupy tematycznej potrzebny jest namiot na około 250 osób. Będziemy też potrzebować sprzętu technicznego, nagłośnienia, scen koncertowych i usług medialnych z krajów Trójmorza. Poniżej przedstawiamy 20 bloków tematycznych, które będą realizowane w poszczególnych namiotach podczas Forum. 1. Kultura, sztuka, tradycja, obyczaje, muzyka ludowa, narodowa, religijna i młodzieżowa dla zachowania i budowania tożsamości wspólnoty narodów Tri Marium. 2. Tri Marium jako wspólnota losu wyrażona w rekonstrukcjach ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Bitwa Warszawska i Cud nad Wisłą 1920 czy Powstanie Warszawskie oraz inne wydarzenia historyczne w różnych krajach Trójmorza. 3. Współpraca i integracja firm Trójmorza i firm naszych rodaków w Europie i na świecie, a także rządów państw i różnych instytucji gospodarczych w celu zwiększenia obrotów handlu wewnętrznego i wzajemnych inwestycji w naszym regionie. 4. Rozwój Wyższej Szkoły Stosowanych Nauk Chrześcijańskich i Społecznych w Tri Marium. 5. Szkoła Duchowości Roberta Schumana w procesie budowania owocnych w życiu społecznym relacji z Bogiem i uzyskiwania paszportu do nieba. 6. Formacja młodzieży w Szkole Służby Społecznej i Politycznej dla Wspólnoty Narodowej, Wspólnoty Tri Marium i Wspólnoty Europejskiej. 7. Wigilia bez granic jako sposób na budowanie relacji z cudzoziemcami i zapobieganie powstawaniu gett cudzoziemców. 8. Utworzenie wspólnego centrum szkoleniowo-badawczo-rozwojowego w krajach Tri Marium na rzecz wdrażania energetyki jądrowej i wodorowej w gospodarce oraz zmniejszania ubóstwa energetycznego. 9. Integracja firm Tri Marium dla rozwoju handlu i inwestycji w Indiach i Afryce. 10. Współpraca uczelni Tri Marium w edukacji, nauce i praktyce poprzez rozwój inkubatorów myśli technicznej i przedsiębiorczości. 11. Budowanie relacji poprzez sport (regaty, windsurfing i kitesurfing na Jeziorze Solińskim, kajaki na rzece San i inne formy sportu, w tym zawody międzynarodowe). 12. Technika wojskowa i budowanie patriotyzmu opartego na formacji wojskowej. 13. Koalicja mediów Tri Marium w celu integracji naszej społeczności i budowania jej wizerunku w Europie i na świecie. 14. Schumana Debata na temat przyszłości Europy poprzez budowanie Ruchu Młodzieżowego Schumana Europa i tworzenie Grup Schumana w parlamentach narodowych i Parlamencie Europejskim. 15. Cyfrowy dobrobyt w wymiarze społecznym i gospodarczym 16. Rozwój wolontariatu młodzieżowego w Europie na rzecz budowania jedności, solidarności i pokoju w modelu współpracy między rządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami. 17. Szerzenie etosu i znaczenia rodziny dla rozwoju narodów Trójmorza i wspieranie jej rozwoju oraz podejmowanie działań antywyludniających się w celu budowania siły i tożsamości poszczególnych narodów i wspólnoty narodów Trójmorza. 18. Zdrowy zrównoważony rozwój w służbie ludziom, z uwzględnieniem tworzenia dobrych warunków życia społeczno-gospodarczego dla ludzi na terenach rolniczych i poza miastami. 19. Współpraca Tri Marium w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego młodych ludzi poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów i mechanizmów podatkowych i ekonomicznych. 20. System opieki zdrowotnej dla poprawy stanu psychicznego i duchowego młodzieży poprzez zastosowanie mechanizmów prewencyjnych, które ograniczają źródła uszkodzeń psychiki i duszy. prof. Zbigniew Krysiak Przewodniczący Rady Programowej Instytut Myśli Schumana Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com