Clicks422
Anton Čulen
8
Výzva na Norimberské procesy pre komunizmus. Tridsiate výročie pádu Berlínskeho múru nám prináša cennú príležitosť. Môžeme nielen zúfalo potrebným spôsobom prispieť k historickej pamäti, ale tiež …More
Výzva na Norimberské procesy pre komunizmus.

Tridsiate výročie pádu Berlínskeho múru nám prináša cennú príležitosť.

Môžeme nielen zúfalo potrebným spôsobom prispieť k historickej pamäti, ale tiež rozvíjať a podporovať proti-totalitnú kultúru, rozsiahlu a výhľadovú.
Pri tejto príležitosti navrhujeme vytvorenie Norimberských súdov pre komunizmus.

Norimberské procesy, ktoré sa konali v rokoch 1945 až 1946, súdili a odsúdili zločiny nacionálneho socializmu a jeho vodcov, pričom v tomto prípade totalitárstva vyniesli definitívny súdny, morálny a politický rozsudok.
Procesy objasnili svetu, že nacizmus je zlý a deštruktívny voči vlastnému ľudu a už nebude nikde na svete akceptovaný. Komunizmus, ktorý spôsobil na celom svete viac úmrtí a masových utrpení ako nacizmus, na globálnom súde, akým je napríklad Norimberg, nikdy nebol braný na zodpovednosť.

Od roku 1917 spôsobili komunistické alebo socialistické diktatúry po celom svete viac ako 100 miliónov úmrtí.

Sú zodpovedné nielen za rozsiahle potláčanie individuálnych slobôd a za podnecovanie triednej nenávisti, ale aj za genocídu a masové zabíjanie, ktoré je v komunistických režimoch nevyhnutné. Ako všetci vieme, genocídy a zabíjanie sú všeobecne uznávané ako zločiny proti ľudskosti.


Dnes, po katastrofických výsledkoch takzvaného „skutočného socializmu“ a všetkých ostatných diktatúr v priebehu času, ktoré sú zakorenené v komunistickej ideológii (ako dnes vo Venezuele alebo na Kube), historické i súčasné udalosti prosia o podobný konečný rozsudok – nie iba verdikt o konaniach jednotlivcov, ale aj politický a morálny úsudok o nevyhnutných výsledkoch tejto ideológie.

O zločinoch komunizmu proti ľudskosti sa musí hovoriť a musia byť potrestané.
Komunizmus nepadol spolu s berlínskym múrom. Táto ideológia je stále na svete, v štátoch a stranách, ktoré sú otvorene komunistické a v politickom a kultúrnom myslení, ktoré minimalizuje a snaží sa vymazať zločiny komunizmu, akoby to bol dobrý nápad, ktorý sa len časovo zhodoval so vzostupom jedného brutálneho režimu za druhým po celé desaťročia a kontinenty.

Aby sme potlačili tieto vplyvy ospravedlnenia, naliehame na vytvorenie Norimberských súdov pre komunizmus, globálneho procesu, ktorý skúma skutočné zločiny tejto ideológie, prideľuje za ne politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, trestá jej morálnu degeneráciu a objasňuje vnútornú neľudskosť a nekompatibilitu komunizmu so slobodnými spoločnosťami.
Uvedomujeme si, že takýto projekt by sa stretol s praktickými ťažkosťami a zákonnými obmedzeniami. Napriek tomu sme presvedčení, že také prekážky nemôžu stáť v ceste historicko-politickému, etickému a kultúrnemu procesu, ktorý považujeme za povinnosť voči ľudstvu pod tlakom nášho historického svedomia.

V mene miliónov vyhubených v minulosti a na ochranu budúcich generácií pred opakovaním musia byť Norimberské procesy pre komunizmus čo najskôr uzákonené.

Svoj podpis pridajte TU:

Ďakujem Chiare Brownovej za preklad z taliančiny.

Tlačové otázky: info@vladimirbukovsky.com
Preklad D. K.

alianciazanedelu.sk/archiv/5400
Bibiana
Nicht Hammer und Sichel sondern MARIA gehört ins Bild, umgeben von einem Kranz mit 12 Sternen!
ekans
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou Koronavirus ČT zprávy 😱😜
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀 to sa vám nepodarí, lebo komunismus je dietko sionistov