Clicks112

ksiądz z Indii, MB Łaskawa Warszawa 11.05.2019

grafix
Świadectwo o mordowaniu i prześladowaniu katolików w Indiach i bezkarności sprawców