przeciwherezjom
Teraz mówi: "może". Jeszcze trochę, może rok, może trzy, kilka lat i wobec kapłana, który nie zgodzi się na takie profanum sakramentu wyciągane będą ciężkie konsekwencje. I to nie tylko w Niemczech. Na całym świecie
gra-stokrotka
BRAK SLOW..... ☕ 🤨 🤦 🤮 .