Vladislav Vojčák
Trpká pravda čo dokázala "Sloboda a demokracia" od roku 1989. Nebojme sa keď je p. Boh s nami, kto je proti nám?