Clicks24
Peter(skala)

Centrum na ochranu maloletých pripravilo nový kurz pre formátorov

Bratislava 11. augusta (TK KBS) Centrum na ochranu maloletých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

Obsahom kurzu je získať základné vedomosti o sexuálnom zneužívaní detí; rozpoznať možné známky zneužívania a identifikovať vhodné prostriedky intervencie; získať informácie o legislatíve a postupoch ako riešiť prípady. Kurz je zameraný aj na otázky ako pomáhať a starať sa o obete, ktoré prežili zneužívanie, ale tiež implementáciu prevencie vo svojich pracovných podmienkach (školy, semináre, formácie atď.).

Kurz je určený pre formátorov, učiteľov, terapeutov, rehoľníkov, dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Cena kurzu je 250 eur. Program kurzu pozostáva z deviatich jednotiek. Trvanie kurzu je október 2020 - jún 2021.

Viac informácií je na stránke www.ku.sk.

TK KBS informoval dekanát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity