Clicks57
vi.news

Lễ lá Chủ nhật: Ông ấy đã đánh lừa Hệ thống coronavirus (Video)

Cha xứ gốc Argentina, Juan Pablo Esquvel, 56 tuổi, linh mục giáo xứ ở Chiappa và Pairola, Giáo phận Imperia, Ý, không được phép cử hành Lễ lá Chủ nhật vì coronavirus.

Vì vậy, ông đã ứng biến với một chiếc xe papamobil mà ông ấy dùng để lái qua các đường phố trong giáo xứ của mình để ban phước cho những nhánh cọ mà các tín hữu đã chuẩn bị.

#newsMisofurypz