Beatus 1
Po przeczytaniu tego listu pewna osoba powiedziała mi: "Nareszcie zrozumiałem co oznacza stwierdzenie, że Bóg jest miłością." Zaiste, czytając o miejscu, w którym jest tylko nienawiść, w pełni zaczynamy rozumieć jak wielka jest miłość Pana Boga do stworzeń. Tylko Bóg!
MementoMori+++
A niektórzy obrońcy Boga i negatorzy Maryjnych objawień zdaje się że stali się sami samozwańczymi posłańcami którzy Bogu chcą odebrać miłość i cierpliwość wobec tych których sami oskarżają na podstawie swojej niecierpliwości i złości utozsamiając swoje działanie z Bożym działaniem
Beatus 1
Bądź uczciwy, jednego objawienia, nieuznanego przez Kościół i wielce podejrzanego. Bóg jest cierpliwy, dlatego daje człowiekowi czas na opamiętanie. Bóg nie wymaga od nas wiary w objawienia prywatne. Poza tym, kto okazuje więcej złości i niecierpliwości? Ci którzy nie uznają, czy Ci którzy uznają i wymagają tego od innych? Mniej cierpliwi i nie tak zatroskani o dobro bliźniego, już dawno daliby …More
Bądź uczciwy, jednego objawienia, nieuznanego przez Kościół i wielce podejrzanego. Bóg jest cierpliwy, dlatego daje człowiekowi czas na opamiętanie. Bóg nie wymaga od nas wiary w objawienia prywatne. Poza tym, kto okazuje więcej złości i niecierpliwości? Ci którzy nie uznają, czy Ci którzy uznają i wymagają tego od innych? Mniej cierpliwi i nie tak zatroskani o dobro bliźniego, już dawno daliby sobie spokój. My cały czas merytorycznie uzasadniamy swoje wątpliwości. Z Panem Bogiem!