Clicks888
csk.news

Bývalý Benedikt XVI obraňuje svoju rezignáciu - a [hlavne] seba

V novembri 2017 Benedikt XVI. Napísal list "Nemeckému kardinálovi", ktorý kritizoval Benediktovu rezignáciu, napísal 20. septembra nemecký oligarchistický bulvár bild.de.

To sa môže týkať len článku kardinála Waltera Brandmüllera o rezignácií Benedikta v júli 2016.

Zdá sa, že sám naštvaný Benedikt vo svojom liste naznačuje, že Brandmüller je "nahnevaný":

"Pre niektorých ľudí - sa mi zdá - aj pre vás, bolesť [o rezignácii] sa zmenila na hnev, ktorý sa už netýka len mojej rezignácie, ale stále viac aj mojej osoby a mojej papežstva ako celku."

Benedikt sa obáva, že jeho pontifikát je znehodnotený a "rozplynul sa do smútku o situácii dnešnej Cirkvi".

Napomína Brandmüllera: "Ak poznáte lepšiu cestu [než rezignáciu], a preto si myslíte, že môžete súdiť spôsob, ktorý som si vybral, povedzte mi to."

Benedikt zdôrazňuje, že existujú historické príklady rezignácií, akými sú Pius XII., ktorí sa obávali zatknutia Nacistami a pripravili si na tento prípad odstúpenie [ale v skutočnosti nikdy nerezignovali].

Naznačuje Benedikt, že jeho rezignácia bola spôsobená hrozbou pochádzajúcou z cudzieho štátu?

Obrázok: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsZbbhqjwyct