Clicks60
vi.news

Tổng Giám mục Viganò chỉ trích “Tín điều cuối cùng” của Francis

Trong vai trò mới nhất của mình, Francis đã trở thành một “nhà tài trợ cho các công ty dược phẩm” và “người ủng hộ mạnh mẽ cho vaccine”, Tổng Giám mục Viganò viết trên MarcoTosatti.com (ngày 15 tháng 1).

Viganò đã mong đợi từ Francis "một sự thận trọng tối thiểu" về tác dụng chưa biết của vaccine, thay vào đó, "giáo điều duy nhất mà Bergoglio không muốn từ bỏ là tiêm chủng bắt buộc."

Vì vậy, Francis cho thấy một “niềm tin không thể lay chuyển vào một 'khoa học' tách biệt với bí truyền và mê tín," Viganò viết.

Ông nhận thấy rằng Francis che đậy việc tiết lộ sự thật bằng chủ nghĩa đại kết và đối thoại giữa các tôn giáo, đồng thời tuyên bố “nghi thức tiêm chủng bắt đầu” và “tín điều Covid-19”.

“Vai trò duy nhất mà ông ấy kiên quyết từ chối hoàn thành là Đại diện của Chúa Christ,” Viganò kết luận

Hình ảnh: Carlo Maria Viganò, #newsUbdyusxrhm