Clicks372
Victory

Rozjímání nad Zj 15,2

Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm,
a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou,
nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména.


Apoštolu Janovi bylo dáno vidění, týkající se budoucnosti církve. Celé toto vidění, které apoštol vyjadřuje skrze obrazy andělů a různých katastrof, za nímž je duchovní boj s ďáblem a s jeho anděly – démony –, nakonec končí uvržením satana do ohnivého jezera a příchodem Božího království ve slávě. Na několika místech svého zjevení ukazuje na tzv. cejch neboli znamení, které šelma bude vnucovat všem lidem. Apoštol varuje před tímto cejchem šelmy a ukazuje na hrůzné důsledky tohoto označení. Vnímáme, že se toto svědectví mimořádným způsobem vztahuje na naši současnost. Proto je třeba, abychom byli velmi opatrní a bdělí, protože toto nebezpečí souvisí s věčným trestem. A na druhé straně, kdo zvítězí, toho čeká věčná odměna v nebi.

Apoštol Jan viděl ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, a konkrétně je jmenováno, že „se nesklonili před jejím obrazem“ a také „se nenechali označit číslicí jejího jména“.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8