szuirad1
2505

Św. Małgorzata Ward męczennica 30 sierpnia.

Jak pozorne bywają nawet najzaszczytniejsze tytuły noszone przez ludzi, pokazuje historia Anglii od XVI w. Henryk VIII Tudor za głośne wystąpienie przeciwko herezjom Lutra otrzymał od papieża Leona X honorowy tytuł obrońcy wiary (fidei defensor), ten sam, którym potem Innocenty XI ozdobił imię Lwa Lechistanu, króla Sobieskiego. Już kilka lat później angielski „obrońca wiary” nie okazał się tak wiernym synem Stolicy Apostolskiej, gdy nie mogąc pogodzić się z perspektywą zmiany dynastii na tronie angielskim (nie mógł doczekać się męskiego potomka z prawego łoża), co wszak jest sprawą naturalną we wszystkich królestwach, rozpoczął szeroko zakrojoną intrygę na dworze papieskim, której celem było unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską.

Kiedy papież nie zgodził się na uczynienie czegoś, na co nie znalazł podstawy w prawie kanonicznym, pyszny i popędliwy król wolał oderwać cały kraj od jedynej Arki Zbawienia, jaką jest Kościół Chrystusowy, byle tylko przedłużyć panowanie okrytej hańbą rodziny królewskiej i dać pole swoim namiętnościom. Ciężarna Anna Boleyn, którą pojął za „żonę” samozwańczy przywódca sekty anglikańskiej, została po trzech latach od koronacji ścięta na rozkaz króla, który rozpoczął już romans z inną kobietą. Później jeszcze czterokrotnie podobne związki Henryka były błogosławione przez schizmatyckich hierarchów Anglii.

Takie były skutki diabelskiego posiewu tak zwanej „reformacji” XVI wieku. Pod pustymi sloganami reformy Kościoła, trwały w całym protestanckim świecie prześladowania katolików, prześladowania, jakich nie powstydziłby się niejeden pogański oprawca z czasów Neronów i Dioklecjanów. Mordowano duchownych, na czele z biskupami, torturowano ludzi, którzy nie chcieli uznać we władcy świeckim najwyższego zwierzchnika wspólnoty religijnej, grabiono masowo mienie kościelne i stosowano krwawe represje na ludności opornej wobec nowej religii.

W tych najsmutniejszych czasach, w których cywilizacja chrześcijańsko-klasyczna uległa sekularyzacji, Bóg powołał szermierzy swojej świętej sprawy, z których jedni – jak święty Ignacy z Loyoli – wsławili się powołaniem do życia wielkich dzieł, inni zaś – jak angielska święta Margaret Ward – przykładem własnej postawy stali się wiecznym zawstydzeniem dla zatwardziałych nieprzyjaciół Chrystusa, a chlubą Kościoła Świętego.

Po kilkuletnim.... Św. Małgorzata Ward męczennica
szuirad1
Św Gwaryn i Amadeusz, biskupi 30 sierpnia .:ILG:. - Czytelnia: 30 sierpnia - Święci Gwaryn i Amadeusz