JEZUS: Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią Misję …

KSIĘGA PRAWDY środa, 24 września 2014 roku, godz. 15.05 Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też jest Ona …